Bakalárske štúdium

Image

Rámcový harmonogram UNIZA-2023/2024

Študentská vedecká sila - náplň študentskej vedeckej sily z 2. alebo 3. ročníka bakalárskeho štúdia zo študijného programu staviteľstvo alebo 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia zo študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby je kreslenie obrázkov v AutoCADe a práce v rámci výskumnej činnosti katedry. Podrobnejšie informácie nájdete v Príkaze dekana č. 14/ 2023 o študentských vedeckých silách na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2023/2024 alebo u vedúceho katedry KŽSTH a sekretariáte AE205.

Image

Zoznam učební 
Rozvrhy        

Predmety pre bakalárske štúdium

Zimný semester denné štúdium
3. roč.
4BOD503 železničné staviteľstvo,   2-2-0, P.V.

3.roč.
4BIA504 Railway Engineering 1,   2-2-0, Pov.

 

Externé bakalárske štúdium
Zimný semester externé štúdium
3.roč.
41E503 železničné staviteľstvo 2,   26-26-0, P.V.

Letný semester denné štúdium
2. roč.
4B0D409 CAD 1,   0-0-2, P.V.

Letný semester externé štúdium
2.roč., 
410E409 CAD 1,   0-0-22, P.V.

Letný semester externé štúdium
3.roč., 
410E503 železničné staviteľstvo 1,   26-26-0, Pov. 

Letný semester externé štúdium
 4.roč.
41IE610 semestrálny projekt z cestného staviteľstva a železničného staviteľstva,   0-0-26, Pov.

Letný semester externé štúdium
4.roč.
410E607 železničné staviteľstvo 1,   26-26-0, Pov. 

Štátne skúšky- študenti sa prihlasujú na záverečné práce DP a ZP v 1. kole a prípadne v 2. kole, prihlasovanie je elektronicky, témy záverečných prác DP a ZP sú publikované centrálne. 
CRZP novinky

Profil absolventa

INŽINIERSKE KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY / CIVIL ENGINEERING

Ako absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatníš priamo v procese investičnej výstavby dopravných a pozemných stavieb, ako stavbyvedúci alebo dispečer stavebnej výroby, v stavebnej projekcii alebo v štátnej správe či stavebno-obchodných spoločnostiach.

Tento študijný program je akreditovaný pre výučbu v anglickom jazyku v dennej forme. Nadväzujú naň programy inžinierskeho štúdia dopravného staviteľstva.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina