strahos logo 2024

 

ŽSR logo

 

UNIZA logo

20. seminár traťového hospodárstva STRAHOS 2024

Program:

Stiahnuť program:  súbor.PDF ...

POZVÁNKA

Predbežný program odborného seminára STRAHOS 2024

2. október 2024, streda

8:30

10:00 Registrácia účastníkov odborného seminára

10:00

Otvorenie seminára

Ø

Príhovor ŽSR (doc. Ing. Peter Blaho, PhD., MBA ‒ prev. nám. GR ŽSR)

Ø

Príhovor UNIZA (prof. Ing. Marián Drusa, PhD. ‒ dekan SvF UNIZA)

Ø

Príhovor ŽSK (Ing. Erika Jurinová ‒ predsedníčka ŽSK)

10:30

12:00

Ø

Prednáška MD SR (Mgr. Filip Hlubocký ‒ Smerovanie železníc v Slovenskej republike)

Ø

Prednáška GR ŽSR O450 (Ing. Róbert Jančár: Strategická línia odvetvia železničných tratí a stavieb)

Ø

Prednáška GR ŽSR O210 (Ing. Miroslav Garaj: Aktualizácia stratégie ŽSR na rok 2024 )

Ø

Diskusia

12:00

13:15 Obed

13:15

14:45

Ø

Prednáška 1 (SŽ ČR: Ing. Mojmír Nejezchleb – Aktuální stav přípravy vysokorychlostních tratí v České republice)

Ø

Prednáška 2  (SŽ ČR: Ing. Petr Hofhanzl – Modernizace trati Praha-Bubny -  Praha-Výstaviště, jako součást spojení Praha – Kladno s napojením letiště Václava Havla)

Ø

Prednáška 3 (TSS GRADE: Ing. Daniel Adamovský ‒ Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad (mimo), I. etapa (Poprad – Lučivná), UČS 401 - UČS 403)

Ø

Prednáška 4 (REMING Consult a Združenie pod Dubňom: Ing. Martin Vangel, Ľubomír Goňo – Modernizácia uzla Žilina – projekt a súčasný stav realizácie)

Ø

Diskusia

14:45

15:15 Prestávka

15:15

16:45

Ø

Prednáška 5  (SŽ ČR: Ing. Petr Szabó – Předpis SŽ S3/2 Bezstyková kolej)

Ø

Prednáška 6  (VUT, FAST Brno: doc. Ing. Otto Plášek, PhD. a kol. ‒ Pokročilá diagnostika srdcovek - projekt Výhybka 4.0)

Ø

Prednáška 7  (VVÚŽ Žilina: Marián Anguš – Zaťaženie stavebných objektov technickou seizmicitou. Meranie a vyhodno-covanie jej odozvy)

Ø

Prednáška 8  (VVÚŽ Žilina: Ing. Tibor Lanča, Ing. Štefan Vravec, Ing. Ján Urda, PhD. – Nové diagnostické vozidlá NDT a GPK na ŽSR)

Ø

Diskusia

17:00

18:30      Exkurzia  (Diagnostické súpravy ŽSR, Modernizácia uzla ZA)

19:00

 24:00     Spoločenský večer


3. október 2024, štvrtok

8:30

10:20 

Ø

Prednáška 9  (VVÚŽ Žilina: Ing. Ondrej Krídla, Ing. Patrik Kotula, PhD. Ing. Branislav Vavák – Metodika posudzovania mostov s praktic-kou aplikáciou Orlov – Podolinec.) 

Ø

Prednáška 10  (UNIZA, SvF, KSKaM: doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. a kol. ‒ Analýza vplyvu bezstykovej koľaje na neposuvné uloženie drevených mostníc )

Ø

Prednáška 11 (MO ŽSR: Ing. Peter Halčák, Albert Timko ‒ Komplexná rekonštrukcia mosta v km 63,124 Mlynky trate Margecany - Červená Skala)

Ø

Prednáška 12  (SŽ ČR: Ing. Hana Ponczová – Použití antivibračních rohoží na mostech v síti Správy železnic“)

Ø

Prednáška 13 (INPROVIA: Ing. Radka Sobotková – Kompozitní pražce a mostnice FFU)

Ø

Diskusia

10:20

10:50 Prestávka

10:50

12:40 

Ø

Prednáška 14 (UNIZA, SvF, KŽSTH: doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD., Ing. Erik  Vrchovský ‒ Dlhodobé sledovanie prechodovej zóny s ná-hlou zmenou tuhosti železničnej dráhy)

Ø

Prednáška 15 (OR ŽSR Zvolen: Ing. Daniel Andráš – Efektívnejšie využívanie výlukových časov na jednokoľajných tratiach)

Ø

Prednáška 16 (OR ŽSR Trnava: Ing. Andrej Kollár – Rekonštrukcia nástupíšť v ZAST Bratislava-Vinohrady)

Ø

Prednáška 17 (OR ŽSR  Trnava: Mgr. Milan Perný – Opravné práce v úseku Chrenové - Handlová)

Ø

Prednáška 18  (OR ŽSR Žilina: Ing. Iveta Maťašovská – Zosuv gabionového zárubného múru)  

Ø

Diskusia

12:40

 

Ukončenie odborného seminára

13:00

 

Obed

 

 

 

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina