Pracovníci katedry KŽSTH

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Profesijná charakteristika

Pracovisko: SvF-Katedra žel. stav. a trať. hospodárstva
Miestnosť: AE207
Telefón: +421 41 513 5802
Mobil: +421 905 247 162
E-mail: libor.izvolt@uniza.sk
Funkcia: vedúci katedry KŽSTH

Ing. Alžbeta Pultznerová, PhD.

Profesijná charakteristika

Pracovisko: SvF-Katedra žel. stav. a trať. hospodárstva
Miestnosť: AE208
Telefón: +421 41 513 5813
Mobil: nie je k dispozícii
E-mail: alzbeta.pultznerova@uniza.sk
Funkcia: Tajomníčka katedry KŽSTH

doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.

Profesijná charakteristika

Pracovisko: SvF-Katedra žel. stav. a trať. hospodárstva
Miestnosť: AE210
Telefón: +421 41 513 5847
Mobil: nie je k dispozícii
E-mail: stanislav.hodas@uniza.sk
Funkcia: docent
 

Ing. Peter Dobeš, PhD.

Profesijná charakteristika

Pracovisko: SvF-Katedra žel. stav. a trať. hospodárstva
Miestnosť: AE209
Telefón: +421 41 513 5849
Mobil: nie je k dispozícii
E-mail: peter.dobes@uniza.sk
Funkcia: vyučujúci

Ing. Martin Mečár, PhD.

Pracovisko: SvF-Katedra žel. stav. a trať. hospodárstva
Miestnosť: AE208
Telefón: +421 41 513 5813
Mobil: nie je k dispozícii
E-mail: martin.mecar@uniza.sk
Funkcia: technický zamestnanec

Ing. Erik Vrchovský

Pracovisko: SvF-Katedra žel. stav. a trať. hospodárstva
Miestnosť: AE209
Telefón: +421 41 513 5849
Mobil: nie je k dispozícií
E-mail: erik.vrchovskyt@uniza.sk
Funkcia: doktorand KŽSTH
 

Externí spolupracovníci KŽSTH

Ing. Peter Bado

Pracovisko: GJW Praha spol.s.r.o.
 

Dr. Ing. Ján Bušovský

Pracovisko: Valbek SK, spol s.r.o.
 

Ing. Ondrej Podolec

Pracovisko: GR ŽSR
 

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., 

Pracovisko: GR ŽSR
 

 

Ing. Ján Špánik

Pracovisko: Valbek SK, spol.s.r.o.
 

Ing. Ján Urda, PhD.

Pracovisko: VVÚŽ  ŽSR

 

 

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina