História katedry

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva patrí medzi najstaršie profilové katedry Žilinskej univerzity. Súčasná štruktúra je priamym pokračovaním pôvodných dvoch katedier, a to Katedry stavby železníc a Katedry traťového hospodárstva, ktoré boli súčasťou Stavebnej fakulty Vysokej školy železničnej už od jej vzniku v Prahe v roku 1953. Pedagogická a vedecká činnosť týchto katedier vyplynula z vtedajších požiadaviek rezortu dopravy a mala korene na Katedre stavby železníc ČVUT Praha, ktorej pracovníci tvorili základ pedagógov zabezpečujúcich výučbu disciplín zaoberajúcich sa projektovaním, stavbou a údržbou železničných tratí a staníc a traťovým hospodárstvom. V tejto dobe, pri vzniku Vysokej školy železničnej v Prahe, sa ukázala potreba posilniť kvalitu pedagogického zboru o nových významných odborníkov s väčšími praktickými skúsenosťami, čo sa uskutočnilo prijatím nových špičkových odborníkov z rezortu dopravy do pedagogického zboru oboch katedier.
Mnohí z pedagógov pôsobiacich na Vysokej škole železničnej, ktorá sa v roku 1959 rozšírila na Vysokú školu dopravnú, ostali naďalej pracovať na katedre aj po presťahovaní školy do Žiliny (v rokoch 1960-1962) a pôsobili na novom pracovisku až do odchodu do dôchodku.
Medzi prvých významných odborníkov, ktorí pôsobili na začínajúcich katedrách patria:

  • prof. Ing. Dr. Ferdinand Klimeš, DrSc., pôsobil v Prahe na Katedre stavby železníc,
  • prof. Ing. Dr. Zbyněk Jirsák, DrSc., pôsobil v Prahe a v Žiline až do odchodu do dôchodku na Katedre stavby železníc,
  • prof. Ing. Dr. Gustáv Kasík, pôsobil v Prahe a v Žiline až do odchodu do dôchodku na Katedre traťového hospodárstva,
  • prof. Ing. Gustáv Kodr, pôsobil v Žiline až do odchodu do dôchodku na Katedre stavby železníc,
  • doc. Ing. František Jindráček, pôsobil v Prahe a v Žiline až do odchodu do dôchodku na Katedre traťového hospodárstva.

Spomenúť treba aj ďalších nemenovaných bývalých pracovníkov za ich príspevok pri zabezpečovaní vysokej odbornej úrovne absolventov od vzniku Vysokej školy dopravnej v Prahe a najmä po jej presťahovaní z Prahy do Žiliny.

Veľkú zásluhu na dobrých výsledkoch práce katedry mali predchádzajúci vedúci Katedry stavby železníc - prof. Ing. Dr. Zbyněk Jirsák, DrSc. a prof. Ing. Viktor Ciller, CSc.,
Katedry traťového hospodárstva - prof. Ing. Dr. Gustáv KasíkIng. Jan Novák, CSc.Ing. Jiří Švec, CSc., ale aj už spoločnej Katedry železničného staviteľstva a traťového hospodárstva - doc. Ing. Ján Hronský, CSc.doc. Ing. Milan Hřebačka, CSc.doc. Ing. Milan Holzer, CSc.doc. Ing. Janka Gombitová, CSc., doc. Ing. Milan Mikšík, PhD a prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina