2020 3 logo

aktualizované 19. januára 2021

 

Vážení kolegovia, účastníci a partneri seminára STRAHOS.

Nepriaznivá situácia COVID-19 a z nej vyplývajúce obmedzenia nám neumožňujú zorganizovať 19. seminár traťového hospodárstva STRAHOS v roku 2021.

Seminár plánujeme uskutočniť v jarnom období roku 2022. Plánovaným miestom konania je naďalej Poprad.

Aktuálne informácie zverejňujeme na https://svf.uniza.sk/strahos/.

Ospravedlňujeme sa Vám za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., SvF UNIZA, odborný garant seminára

Bc. Milan Kubiček, GR ŽSR, odborný garant seminára

 

Vaše otázky zodpovie

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., organizačný garant seminára

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

T: +421 41 513 5807; E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

a

Železnice Slovenskej republiky

Oblastné riaditeľstvo Košice a Generálne riaditeľstvo ŽSR Bratislava

usporiadajú 25. a 26. marca 2021 v Poprade - Hotel SATEL

 

STRAHOS 2021

19. seminár traťového hospodárstva

 

Záštitu nad seminárom prevzali

 prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline a

Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky

 

Odborní garanti seminára

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., vedúci Katedry železničného staviteľstva
a traťového hospodárstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Bc. Milan Kubiček,
námestník generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky pre prevádzku

 

Príspevky budú venované prezentácii aktuálnych informácií z oblastí legislatívy a stratégie realizácie stavebnej činnosti v železničnom staviteľstve, modernizácie železničných tratí a staníc, konštrukcií a konštrukčných prvkov zlepšujúcich životnosť existujúcich a nových železničných tratí a staníc, organizácie výstavby, údržby a opráv železničných tratí a staníc. Súčasťou seminára je špeciálna sekcia ‚New Railway Structures of Tracks and Stations‘ a Workshop ‚Railways – Research Activities of Young Researchers‘, ktoré sú podporené grantom Medzinárodného vyšehradského fondu v projekte ‚Special Section and Workshop on Seminar Track Management STRAHOS‘.