Ing. Peter Juráš, PhD.

4_svf_kpsu.png

Profil

je absolventom inžinierskeho a doktorandského štúdia dennou formou na KKPS SvF STU. Dizertačnú prácu obhájil na STU v roku 2014. Profesijne sa venuje stavebnej fyzike budov, klimatickým vplyvom na obalový plášť budov a simuláciám nestacionárneho tepelno-vlhkostného stavu. Je spoluautorom 5 publikácií v impaktovaných časopisoch, 16 príspevkov má evidovaných v databázach Scopus a WoS, publikoval viac ako 15 príspevkov v zborníkoch z medzinárodných vedeckých konferencií a 12 článkov v domácich odborných a vedeckých časopisoch. Na jeho práce je evidovaných 19 citácií, z toho 9 zahraničných. Doteraz bol spoluriešiteľom 1 úlohy VEGA a 1 úlohy KEGA. Od roku 2014 pôsobí na UNIZA. Je členom Cechu strechárov Slovenska.

Výučba

  • Počítačová podpora projektovania 1
  • Počítačová podpora projektovania 2
  • Konštrukcie budov 2
  • Konstrukcie budov 3
  • Aerodynamika, hydrodynamika a fasádna technika

Profesijné záujmy

  • rád ľúštim krížovky

Linky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer adipiscing erat eget risus sollicitudin pellentesque et non erat. Maecenas nibh dolor, malesuada et bibendum a, sagittis accumsan ipsum.

Publikačná činnosť

súhrn publikačnej činnosti

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina