Ing. arch. Michal Diviš

md.jpg

Profil

Vzdelanie:

1992 – 1999    Fakulta architektúry STU Bratislava,

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb – odbor Progresívne konštrukcie v architektúre

1988 – 1992 Gymnázium Hlinská 29, Žilina

 

Pracovné míľniky a skúsenosti

1999 – 2003  RACIONAL-SK, s.r.o. Žilina (projekčná kancelária), Pozícia samostatného architekta

2003 – 2004    PROMA, s.r.o. Žilina (projekčná kancelária), Pozícia samostatného architekta a HIP

2004 – 2018 Michal Diviš Architekti, s.r.o. Žilina (architektonický ateliér)

2018 - doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte UNIZA v Žiline

Výučba

  • Ateliér 1,

  • Ateliér 4,

  • Architektonicko-konštrukčný ateliér 3 ,

  • Odborná exkurzia Ing.

Kontakt


tel.: +421 41 513 5707
e-mail
miestnosť: AD022

Profesijné záujmy

2004 Autorizovaný architekt SKA 1327AA

2017 člen IEPD – Inštitút pre pasívne domy

 

Motivácia

Narastajúci trend kvality zdravého a komfortného prostredia človeka vedie k zvyšovaniu nárokov na kvalitu materiálov a technologických riešení budov z pohľadu presvetlenia, vetrania, tepelnej a akustickej pohody. Aj z tohto faktu osobne vnímam potrebu kontinuálneho a celoživotného vzdelávania a aplikovania jednotlivých nadobudnutých znalostí do architektonickej praxe. 

Linky

web:        www.mda.sk

 fb:          /michaldivisarchitekti/

Publikačná činnosť

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina