Ing. Jaroslav Leštach, PhD.

jl.jpg

Profil

  • 1990 – ukončenie štúdia na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši – odbor Technické zariadenie budov,

  • 1995 -  ukončenie štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave - odbor Technické zariadenie budov,

  • 1996 – 2010 – projektová činnosť v odbore Technické zariadenie budov a Inžinierske siete,

  • 2010 – odborný asistent na Stavebnej fakulte  Žilinskej univerzite v Žiline,

  • 2019 – ukončenie doktorandského štúdia na ŽU v Žiline.

Výučba

  • Technika prostredia budov (Technické zariadenie budov) 1 – 3,

  • Inžinierske siete.

Kontakt


tel.: +421 41 513 5516
e-mail
miestnosť: AD016

Profesijné záujmy

Linky

Publikačná činnosť

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina