Bakalárske štúdium

 • Predmety pre bakalárske štúdium

  geodézia a kartografia (2015) / geodézia a kartografia (2015)

  bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 2
  41B335 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, H, 3

  geodézia a kartografia (2009) / geodézia a kartografia (2009)

  bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 2
  40B322 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 2 - 1 - 0, H, 3
  bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 3
  40B522 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, H, 3

  inž. konštrukcie a dopravné stavby (2015) / staviteľstvo (2015)

  bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 1
  41B119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, S, 4
  41B209 Urbanizmus a územné plánovanie 2, 2 - 1 - 0, S, 4
  bakalársky stupeň, denné štúdium, Ročník: 2
  41B535 Vybrané kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B309 Inžinierske siete, 1 - 2 - 0, H, 3

  inž. konštrukcie a dopravné stavby (2009) / staviteľstvo (2009)

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
  40B313 Vybrané kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B309 Inžinierske siete, 2 - 1 - 0, H, 2

  inž. konštrukcie a dopr. stavby (2015) / Civil Engineering (2015)

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 1
  41C105 Urban Planning 1, 2 - 1 - 0, S, 4
  41C207 Urban Planning 2, 2 - 1 - 0, S, 4
  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
  41C303 Chapters of Building Structures 1, 2 - 2 - 0, S, 5

  41C307 Engineering Networks, 1 - 2 - 0, H, 3

  stavebníctvo (2015) / technológia a manažment stavieb (2015)

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 1
  41B119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, S, 4
  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
  41B309 Inžinierske siete, 1 - 2 - 0, H, 3
  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 3
  41B535 Vybrané kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 2 - 2 - 0, S, 5

  stavebníctvo (2009) / technológia a manažment stavieb (2009)

  len opakovane zapísané predmety
  40B106 Inžinierske siete, 2 - 1 - 0, H, 3
  40B109 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 2 - 1 - 0, H, 3
  40B110 Technické kreslenie, 0 - 0 - 2, H, 1
  40B111 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, H, 3
  40B313 Vybrané kapitoly z Konštrukcií poz. stavieb 1, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B308 Priestorové plánovanie, 2 - 2 - 0, H, 4
  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 3
  40B622 Vybrané kapitoly z KPS 2, 1 - 1 - 0, S, 4

  pozemné stavby (2015) / pozemné staviteľstvo (2015)

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 1
  41B109 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 2 - 1 - 0, H, 3
  41B119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, S, 4
  41B110 Technické kreslenie, 0 - 0 - 2, H, 2
  41B235 Konštrukcie budov 1, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B236 Typológia 1, 2 - 2 - 0, S, 5

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 2
  41B314 Typológia 2, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B322 Dejiny architektúry a staviteľstva 2, 2 - 1 - 0, H, 3
  41B340 Počítačová podpora projektovania 1, 0 - 0 - 2, H, 2
  41B341 Konštrukcie budov 2, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B309 Inžinierske siete, 1 - 2 - 0, H, 3
  41B415 Stavebná tepelná technika, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B417 Typológia 3, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B455 Konštrukcie budov 3, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B418 Počítačová podpora projektovania 2, 0 - 0 - 2, H, 2

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 3
  41B503 Technika prostredia budov 1, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B504 Ateliér 1, 0 - 0 - 3, H, 3
  41B505 Konštrukcie budov 4, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B519 Stavebná akustika a osvetlenie, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B508 Základy architektonickej kompozície, 0 - 0 - 2, H, 2
  41B605 Ateliér 2, 0 - 0 - 3, H, 3
  41B611 Technika prostredia budov 2, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B627 Budova a prostredie, 2 - 1 - 0, S, 4
  41B609 Základy architektonického navrhovania, 0 - 0 - 2, H, 2

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 4
  41B704 Konštrukcie budov 5, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B705 Ateliér 3, 0 - 0 - 3, H, 3
  41B706 Technológia stavebných procesov, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B802 Náklady a ceny v stavebníctve, 2 - 1 - 0, S, 4
  41B803 Poruchy a obnova budov, 2 - 1 - 0, S, 4
  41B804 Ateliér 4, 0 - 0 - 3, H, 3
  41B805 Bakalárska práca a jej obhajoba, 0 - 0 - 8, T, 6
  41B806 Technika prostredia budov 3, 2 - 2 - 0, S, 5
  41B815 Povinný predmet štátnej skúšky, 0 - 0 - 1, T, 3
  41B816 Povinne voliteľný predmet štátnej skúšky, 0 - 0 - 1, T, 3

  pozemné stavby (2009) / pozemné staviteľstvo (2009)
  len opakovane zapísané predmety
  40B109 Dejiny architektúry a staviteľstva 1, 2 - 1 - 0, H, 3
  40B119 Urbanizmus a územné plánovanie 1, 2 - 1 - 0, S, 3
  40B208 Dejiny architektúry a staviteľstva 2, 2 - 1 - 0, H, 3
  40B307 Konštrukcie budov 1, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B314 Typológia 1, 2 - 2 - 0, H, 3
  40B309 Inžinierske siete, 2 - 1 - 0, H, 2
  40B414 Technické zariadenie budov 1, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B415 Stavebná tepelná technika, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B417 Typológia 2, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B418 Počítačová podpora projektovania 1, 0 - 0 - 2, H, 2
  40B419 Konštrukcie budov 2, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B427 Základy architektonickej kompozície, 0 - 2 - 0, H, 2

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 3
  40B503 Technické zariadenie budov 2, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B504 Ateliér 1, 0 - 0 - 4, H, 3
  40B505 Konštrukcie budov 3, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B519 Stavebná akustika a osvetlenie, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B507 Počítačová podpora projektovania 2, 0 - 0 - 2, H, 3
  40B602 Typológia 3, 2 - 2 - 0, S, 4
  40B604 Konštrukcie budov 4, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B605 Ateliér 2, 0 - 0 - 4, H, 3
  40B606 Technológia stavebných procesov 1, 2 - 1 - 0, S, 4
  40B607 Exkurzia Bc., 0 - 0 - 1, H, 1
  40B608 Odborná prax Bc., 0 - 0 - 1, H, 1
  40B609 Základy architektonického navrhovania, 0 - 2 - 0, H, 2

  bakalársky stupeň, denné štúdium, ročník: 4
  40B704 Konštrukcie budov 5, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B705 Ateliér 3, 0 - 0 - 4, H, 3
  40B706 Technológia stavebných procesov 2, 2 - 1 - 0, S, 4
  40B707 Budova a prostredie, 2 - 1 - 0, S, 3
  40B801 Urbanizmus a územné plánovanie 2, 2 - 1 - 0, S, 4
  40B802 Náklady a ceny v stavebníctve, 2 - 1 - 0, S, 4
  40B803 Poruchy a obnova budov, 2 - 1 - 0, S, 4
  40B804 Ateliér 4, 0 - 0 - 4, H, 3
  40B805 Bakalárska práca, 0 - 4 - 0, H, 8
  40B806 Technické zariadenie budov 3, 2 - 2 - 0, S, 5
  40B808 Vizualizácia a modelovanie, 0 - 2 - 0, H, 2

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina