Odborná činnosť

 • Projekčná činnosť
  • Hodnotenie namáhania, spoľahlivosti a životnosti stavebných konštrukcií a ich prvkov zaťažených dynamickými a kvázistatickými účinkami.
  • Statická a dynamická diagnostika stavebných konštrukcií v prevádzkových podmienkach
  • Laboratórne skúšky stavebných konštrukcií a ich prvkov v statickom, dynamickom a vysoko cyklickom  režime zaťaženia
  • Mechanické vlastnosti nových materiálov
  • Modelové merania konštrukcií, modálna analýza
  • Statické a dynamické výpočty konštrukcií
  • Modelovanie stavebných konštrukcií a ich správania sa od účinkov statického a dynamického zaťaženia
  • Expertízne posudky z oblasti statiky a dynamiky  stavebných konštrukcií, porúch stavieb a technickej seizmicity.
  • Statické a dynamické skúšky konštrukcií a mostov

   

   
 • Riešené úlohy
  • Monitoring účinkov trhacích prác na konštrukcie vodnej nádrže Turček pre VÁHOSTAV a.s.
  • Dlhodobý monitoring dynamických charakteristík  vybraných cestných a železničných mostov, napríklad  cestný most LaFranconi a železničné mosty v Trenčíne,Trnovci nad Váhom a iných.
  • Experimentálne posúdenie aerodynamiky anténneho systému pre ST a.s.
  • Posúdenie televíznej veže Buková Hora na zaťaženie vetrom
  • Experimentálne skúšky prívesov osobných a nákladnýchautomobilov a návrh zníženia ich aerodynamického odporu pre rôznych výrobcov.
  • Experimentálna štúdia komponentov pružného upevnenia koľajníc vykonaná pre Zvolenskú žel. akc. spoločnosť.
  • Hodnotenie komponentov zvršku v služobnom úseku ŽSR Piešťany - Brunovce
  • Vývoj nových typov pružných podložiek pre výrobcov v SR a ČR
  • Hodnotenie funkčnosti a spoľahlivosti nalepovaných podkladníc
  • Posúdenie pružného upevnenia koľajnice na betónových paneloch pre elektrifikované trate
   

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina