Profil katedry

Katedra vychováva odborníkov v odbore Aplikovaná mechanika so zameraním na oblasť aplikovanej stavebnej mechaniky. Hlavný dôraz sa kladie na teoretickú analýzu, vývoj a tvorbu výpočtových modelov stavebných konštrukcií ich riešenie modernými výpočtovými metódami a experimentálnu analýzu týchto konštrukcií pri aplikácií progresívnych diagnostických metód. Súčasne participuje na výchove odborníkov aj v iných študijných programoch formou výučby teoretických základov konštrukcií pozemného aj dopravného staviteľstva a nevyhnutného matematického základu pre každého úspešne skončeného absolventa využiteľného v praxi. Katedra zabezpečuje výučbu teoretických predmetov pre všetky študijné programy a vo všetkých stupňoch štúdia na Stavebnej fakulte ŽU v Žiline.

Kvalitný  teoretický základ dáva výborné predpoklady  pre  ďalšie  štúdium našich študentov, ako aj uplatnenie absolventov Stavebnej fakulty ŽU v Žiline vo výskume a v praxi.

 • Publikačná činnosť pracovníkov katedry prezentuje výsledky ich teoretického a experimentálneho výskumu v oblasti statických a najmä dynamických úloh týkajúcich sa stavebných konštrukcií, ich nosných prvkov a kontinua, v oblasti aplikovanej matematiky, diferenciálnych rovníc, komutatívnej algebry a geometrie.
 • Spolupráca katedry s praxou predstavuje riešenia unikátnych a špecifických rozvojových úloh a problematiky rezortov dopravy a stavebníctva ako jedno z mála výskumných a odborných pracovísk na Slovensku. 

Aktuality

 • Spolupráca so Slovenskou akadémiou vied - Ústav stavebníctva a architektúry

  Katedra spolupracuje so SAV USTARCH. Aktívne zapája študentov do výskumných aktivít, pričom experimentálny výskum je využívaný pre práce ŠVOČ, bakalárske a diplomové práce.

   
 • Organizačná štruktúra KSMAM

  Organizačnú štruktúru Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky nájdete v tomto odkaze .

   
 • Mathematical Models for Teaching Three - Dimensional Geometry Using Virtual Reality – Math3DgeoVR project

  Číslo projektu:  2021-1-PL01-KA220-HED-000030365

  Math3DgeoVR

  Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Beatrix Bačová, PhD..

  Koordinátor: Lodz University of Technology, OID číslo: E10209033

  Partner: Žilinská univerzita v Žiline, OID číslo: E10208633

  Priestorová predstavivosť je dôležitá pre pochopenie sveta okolo nás. Začína sa vyriešením puzzle, pokračuje usporiadaním nábytku v byte a siaha napríklad až po efektívne zbalenie kufra na dovolenku.

  Tento projekt vytvára nový, inovatívny rozmer vyučovania geometrie a priestorového videnia s využitím virtuálnej reality (VR). Zdôrazňuje, že 3D simulácie majú neoceniteľný potenciál pre dosiahnutie kvalitných výsledkov vo vzdelávaní. Rôzne prístupy k riešeniu geometrického problému umožnia tak študentom lepšie ho pochopiť. Využívaním matematických vzťahov medzi objektmi predstavuje pridanú hodnotu pre študentov a učiteľov geometrie nielen pri jej učení, ale aj pri precvičovaní získaných vedomostíí.

  Viac informácií o projekte tu

   
 • Kurz matematiky a deskriptívnej geometrie

  Je v prvom rade určený študentom Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj odborníkom z praxe, ktorí majú záujem si rozširovať a upevňovať svoje poznatky a vedomosti. 

  Miesto konania: AF3A1 (Aula 1) v hlavnej budove Žilinskej  univerzity v Žiline

  Termín:                                         od 18. až 22. septembra 2023 

  Registrácia účastníkov:           18. septembra 2023 od  8.00 do 9.00 v AF3A1 (Aula 1)

  Slúži na doplnenie a prehĺbenie vedomostí z matematiky a deskriptívnej geometrie. Kurz matematiky a deskriptívnej geometrie je nepovinný a je organizovaný nad rámec riadneho štúdia. Kurz obsahuje zhrnutie učiva zo stredných škôl, ktorého znalosť je nevyhnutná k úspešnému štúdiu na SvF UNIZA.

  Náklady na kurz sú hradené z poplatku, ktorý platia účastníci. Účastníci môžu byť ubytovaní v internátoch Žilinskej univerzity v Žiline, v priestoroch, kde budú ubytovaní aj počas štúdia. Účastníci sa môžu stravovať v stravovacích zariadeniach Žilinskej univerzity v Žiline.

  Účastnícky poplatok : 60 Eur

  Prihlášky treba poslať do 18. septembra 2023 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (s označením predmetu ‚KURZ M‘) alebo na adresu:

                                              Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky

                                              Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

                                              Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina (s označením na obálke ‚KURZ M‘)

                                              

   
 • Novozískané projekty katedry

  Medzinárodný projekt Erasmus+:

  Mathematical models for teaching three-dimensional geometry using virtual reality.
  RNDr. Beatrix Bačová, PhD., RNDr. Michaela Holešová, PhD., doc. Ing. Mária Kúdelčiková, PhD., Ing. arch.Peter Krušinský, PhD. 

  Medzinárodný grantový systém NATO:

  Inspection, maintenance and security pursued by innovative Robots, enhanced data communication and Infrastructure digital twinS
  prof. Ing. Dvořák Zdeněk, PhD. FBI-KTVI, doc. Ing. Figuli Lucia, PhD. FBI-KTVI, doc. Ing. Leitner Bohuš, PhD. FBI-KTVI, doc. Ing. Papán Daniel, PhD. SvF-Kmech, Ing. Papánová Zuzana, PhD. SvF-Kmech

  Grantový systém UNIZA:

  Nízkofrekvenčná citlivostná analýza excitácií pre identifikáciu kalibračných parametrov prvkov dynamických meracích systémov používaných v stavebníctve.
  Bc. Martinovičová Bibiána, doc. Ing. Papán Daniel, PhD.

  Kalibrácia vlastností materiálov, ktoré simulujú správanie skutočných materiálov v historických stavbách
  Bc. Cibuľa Samuel, Ing. Papánová Zuzana, PhD.

  Identifikácia materiálových vlastností moderných kompozitov v dopravnom staviteľstve
  Bc. Prišč Matej, Ing. Papánová Zuzana, PhD.

  Experimentálne stanovovanie mechanických vlastností moderných kompozitov v stavebníctve
  Ing. Ščotka Martin, doc. Ing. Papán Daniel, PhD.

  Inovatívne, klimaticky adaptívne kompozitné materiály inžinierskych stavieb s akcentom na cirkulárnu ekonomiku
  prof. Ing. Decký Martin, Dr. SvF-KCEI, doc. Ing. Papán Daniel, PhD. SvF-Kmech, doc. Ing. Kúdelčíková Mária, PhD. SvF-Kmech, doc. Ing. Remišová Eva, PhD. SvF-KCEI, Ing. Papánová Zuzana, PhD. SvF-Kmech

   

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina