Veda a výskum

 • Projekty riešené na katedre

  Výskumné úlohy riešené na katedre

  • Aplikácia numerických metód pri definovaní zmeny geometrickej polohy koľaje, VEGA, 01.01.2017 - 31.12.2020
  • Komplexné hodnotenie smerovej a výškovej kvality geometrickej polohy koľaje pre zvýšené rýchlosti, VEGA 1/0345/03, 2003-2006
  • Použitie robotizovaných teodolitov pre kontrolu a vytýčenie polohy koľaje, VEGA 1/3296/06, 2006 - 2009
  • 3D laserové skenovanie veľkých stavebných objektov a strojárenských zariadení, VEGA 1/0835/10
  • 6-3/51/SvF/11 Monitoring častí úseku nekonvenčnej konštrukcie železničného zvršku a jej prechodových oblastí (2011-2015)

  Projekty Žilinskej univerzity v Žiline riešené na katedre

  • PLSK.01.01.00-24-0034/16, Spoločná 3D digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL, Interreg SK-PL,2017-18
  • Geometrická, proporčná a statická analýza historických krovov, VEGA, 02.01.2018 - 29.12.2020
  • TEMPUS-DILEMA, Distance Learning Network in Quality Management, S_JEP_11025, 1996-1998
  • TEMPUS-EQUATU S_JEP_11 530_96, 1996-1998
  • Leonardo da Vinci programme-IMVOCED, Improving Vocational Education in Total Quality Management by developing In-company Work Based Learning, UK/00/B/F/PP/129_092, 2000-2003
  • Socrates ERASMUS ŽU
  • TEMPUS-ALPBAU S_JEP_2731_2006 Arbeitsprozessorienierte Lehrplanentwicklung für den Bausektor, 2006-2010
  • ITMS 262 261 20027 Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo, Žilinská univerzita v Žiline, 2009 - 2011
  • ITMS 26220120031 Modernizácia a stimulácia infraštruktúry prístrojového vybavenia centra na realizáciu výskumných aktivít v dopravnom staviteľstve (2010-2012)
  • ITMS 26110230060 Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania (2011-2013)
  • ITMS 2620220156 Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry (2011-2014)
  • ITMS 26110230079 Inovácia a internacionalizácia vzdelávana – nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore (2013-2015)
© 2019 Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina