Profil katedry

Pedagogická činnosť v študijných odboroch

 • Geodézia a kartografia
 • Staviteľstvo

Výskumná činnosť

 • Analýza metód merania priestorového tvaru koľajeAnalýza metód merania priestorového tvaru koľaje
 • 3D modely a ich aplikácie v praxi
 • Spracovanie a analýza posunov a pretvorení prostredníctvom metód deformačnej analýzy
 • Pozemná a letecká fotogrametria a vyhodnotenie digitálneho modelu reliéfu
 • Štatistické spracovanie a analýza geodetických meraní aplikáciou metód Teórie odhadu
 • Tvorba a aplikácie GIS
 • Analýza slapových účinkov Zeme a ich vplyv na presné geodetické merania
 • Zisťovanie a identifikácia hustotných nehomogenít podzemných priestorov sakrálnych stavieb metódou relatívnej gravimetrie a radarovou technikou
 

Spolupráca s praxou

 • Meranie posunov a pretvorení
 • Vytyčovanie pozemných a dopravných objektov
 • Kontrolné meračské práce na líniových dopravných objektoch
 • Geodetické meranie pri zaťažovacích skúškach mostných objektov a stavebných konštrukcií
 • Účelové mapovanie
 • Geodetické práce pre pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností
 • Zhusťovanie bodového poľa metódami GNSS
 • Terestrické laserové skenovanie interiérov a exteriérov stavebných a dopravných objektov
 

 

Aktuality

 • GIS Day 2023

  gisday2023

   

   

   

   

  Katedra geodézie organizuje GIS Day vo štvrtok 16. novembra 2022. 

   
 • Vyšla nová kniha Fyzikálna geodézia

  Na našej katedre vyšla nová kniha pod názvom Fyzikálna geodézia, ktorej autormi sú doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová, Ing. Jakub Chromčák, PhD. a Ing. Daša Bačová. 

  kniha obalka

   
 • Pozvánka na výberovú prednášku "Digitalizácia svetových letísk v prostredí ArcGIS"

  kgd logo

  POZÝVA

   
 • Deň otvorených dverí 2023 Stavebnej fakulty

  dod2023

   
 • GIS Day 2022

  gisday1

  Katedra geodézie organizuje GIS Day v stredu 16. novembra 2022. 

   
© 2019 Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina