Profil katedry

Pedagogická činnosť v študijných odboroch

 • Geodézia a kartografia
 • Staviteľstvo

Výskumná činnosť

 • Analýza metód merania priestorového tvaru koľaje na projektovanie jej opravy
 • Matematické 3D modely a ich aplikácie v praxi
 • Spracovanie a analýza posunov a pretvorení prostredníctvom metód deformačnej analýzy
 • Pozemná fotogrametria a vyhodnotenie a spracovanie digitálnych snímok
 • Vývoj a aplikácia kalibračných metód geodetických prístrojov
 • Štatistické spracovanie a analýza geodetických meraní aplikáciou metód Teórie odhadu
 

Spolupráca s praxou

 • Meranie posunov a pretvorení
 • Vytyčovanie pozemných a dopravných objektov
 • Kontrolné meračské práce na líniových dopravných objektoch
 • Geodetické meranie pri zaťažovacích skúškach mostných objektov a stavebných konštrukcií
 • Účelové mapovanie
 • Geodetické práce pre pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností
 • Zhusťovanie bodového poľa metódami GPS
 

 

Aktuality

 • Pozvánka na výberovú prednášku "Digitalizácia svetových letísk v prostredí ArcGIS"

  kgd logo

  POZÝVA

   
 • Deň otvorených dverí 2023 Stavebnej fakulty

  dod2023

   
 • GIS Day 2022

  gisday1

  Katedra geodézie organizuje GIS Day v stredu 16. novembra 2022. 

   
 • Noc výskumníkov 2022

  Noc logo

   
 • ČIASTOČNÉ ZATMENIE SLNKA 25. OKTÓBRA 2022

  Zatmenie

   

   

   

   

   

   

   
© 2019 Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina