• Odborná činnosť

  Odborná činnosť katedry je orientovaná na aktuálne problémy stavebnej praxe, najmä na špeciálny geotechnický prieskum, navrhovanie a monitorovanie stavieb v zložitých inžinierskogeologických pomeroch s využitím nových technológií. Numerické modelovanie úloh spojených s namáhaním a pretváraním geotechnických konštrukcií ako aj úloh hydrauliky podzemných vôd a enviromentálnych dopadov geotechnickej inžinierskej činnosti.

   
 • Prístrojové a strojové vybavenie
  Zariadenie Skúška
  Mobilná súprava Pagani pre statické penetračné sondovanie CPT Terénna statická penetračná skúška
  Georadar s anténami rôznej frekvencie Radarový prieskum geologického podložia
  Šmykové prístroje s rôznou veľkosťou krabice (so štvorcovou podstavou 35x35, 30x30, 10x10 cm, 6x6 cm a skruhovou podstavou priemeru 10 cm) Laboratórna skúška šmykovej pevnosti zemín (totálne a efektívne parametre)
  Vybavenie pre určovanie klasifikácie zemín, softvér Soilab Skúška pre klasifikáciu a parametre zemín
  Oedometer s príslušenstvom Skúška stlačiteľnosti a presadavosti zemín
  Vybavenie na skúšku Proctor štandard Skúška na stanovenie optimálnej vlhkosti zemín
  Vybavnie na skúšku PLT Stanovenie bodovej pevnosti hornín
  Model auta Analýza interakcie vozidla a jazdnej dráhy
  Trimble CX - 3D skener 3D skenovanie priestoru
  Softvér PLAXIS Numerické modelovanie geotechnických konštrukcií
   
 • Referencie
  Názov úlohy/projektu Zadávateľ/Objednávateľ
  Posúdenia medzných stavov objektov na trase diaľnice D1 Hubová – Ivachnová v km 0,411 – 0,849 na základe zistení doplnkového IG prieskumu Dopravoprojekt a.s., Bratislava
  Geotechnické posúdenie realizovateľnosti úseku oporného múru a posúdenie projektových zmien SO 45.33.01 Púchov - Považská Bystrica Ing. Tomáš Dzurňák - D&D
  Posúdenie návrhu sanácie oporného múru SO 222-00 Oporný múr vľavo v km 31,200 - 31,375 Váhostav-SK, a.s., Bratislava
  Posúdenie návrhu kanalizácie nový návrh odkanalizovania územia od dažďových vôd pre stavbu "Obytná skupina-Mikov dvor, Nitra" Green Avenue, s.r.o.
  Statické posúdenie a návrh spevnenia svahov Mesto Brezno
  Projekt pre sanáciu zakladania administratívnej budovy SO.04 – Národný futbalový štadión Bratislava Stavokov Projekt s.r.o.
  Posúdenie príčin vzniku trhlín na objekte rodinného domu č. p. 346/17 na parcele č. 830/3 a 830/1 v k. ú. Dolný Hričov ÚSI Žilina
  Návrh a posúdenie zakladania lávky SO 01 - Lávka pre peších a cyklistov - "Brodno-Vranie" EUROVIA SK, a.s. Košice
  Prieskum a pasportizácia Kraľovianskeho tunela Žilinský samosprávny kraj
  Návrh riešenia priestoru medzi hradbami a ul. Hlboká v Trnave RUDBECKIA, s.r.o.
  Georadarový a mikrogravimetrický prieskum Kaplnky sv. Magdalény v Žiline Mesto Žilina
   

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra geotechniky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina