Profil katedry

obrazokKatedra cestného a environmentálneho inžinierstva začala písať svoju históriu krátko po vzniku Vysokej školy dopravnej v Žiline, v roku 1963 kedy na Fakulte PEDaS, Katedre stavby železníc, sa začala rozvíjať aj problematika cestného staviteľstva. Predmety cestného staviteľstva sa vyučovali na študijnom odbore Stavba, údržba a rekonštrukcia tratí (SÚRT) a tiež na vtedajšej Vojenskej fakulte v rámci študijného odboru Stavba ciest. Zásadným vývojovým medzníkom katedry sa stáva rok 1975, kedy sa zakladá študijný odbor so zameraním na cestné staviteľstvo s názvom Stava, údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií (SÚRPK). V roku 1980 v nadväznosti na nový študijný odbor, oddeľujú sa pracovníci Katedry stavby železníc so zameraním na cestné staviteľstvo a vzniká nová katedra – Katedra projektovania stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií (KPSRPK). Katedra v plnom rozsahu zabezpečuje profil odboru SÚRPK.V roku 1982 dochádza opäť k zlúčeniu bývalej katedry stavby železníc a katedry so zameraním na cestné staviteľstvo a vytvára sa Katedra projektovania, stavieb a rekonštrukcie železníc a pozemných komunikácií. V roku 1984 sa na katedre znovu vytvárajú samostatné oddelenia. V rámci spoločnej katedry aj oddelenie Projektovania, stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií , zabezpečujúce rovnomenný študijný odbor. V rámci reorganizácie štúdia dochádza v roku 1986 na vtedajšej fakulte PEDaS k modifikácií študijného odboru na odbor Rekonštrukcia a údržba dopravných stavieb (RÚDS) a následne aj k zlúčeniu troch bývalých katedier na Katedru železničného a cestného staviteľstva (KŽCS). Na katedre ďalej samostatne funguje oddelenie Projektovania, stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií .Veľkým medzníkom vo vývoji katedry bol rok 1991, kedy opäť vznikla na obnovenej Stavebnej fakulte samostatná katedra – Katedra cestného staviteľstva. Od 1.6. 2021 je katedra vedená pod názvom: Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva, skratka KCEI. V súčasnom období sú na katedre rozvíjané študijné programy a vedné odbory v rámci dvoch oddelení:
 • projektovania ciest, dopravného a environmentálneho inžinierstva
 • diagnostiky a údržby ciest

Aktuality

 • Odloženie konferencie DIM 2021

  Tento rok sa mal konať 11. ročník konferencie DIM - Dopravná infraštruktúra v mestách, ktorá sa však kvôli neurčitej epidemiologickej situácie odkladá na budúci rok 2022. 

  Ďakujeme za pochopenie.

   
 • Zmena názvu katedry

  Oznamujeme študentom že od 1.6.2021 je Katedra cestného staviteľstva (KCS) premenovaná na Katedru cestného a environmentálneho inžinierstva (KCEI).

   
 • Číslovanie bakalárskych a diplomových prác 2021

  Číslovanie bakalárskych prác nájdeteTU.

  Číslovanie diplomových prác nájdete TU.

   
 • Harmonogram štátnych skúšok 2021

  Štátne skúšky Bc.  sa budú konať dňa 15.06.2021, harmonogram nájdete pod odkazom TU.

  Štátne skúšky Ing.  sa budú konať dňa 16.06.2021, harmonogram nájdete pod odkazom TU.

   
 • Postup pri odovzdávaní záverečných prác

  Postup pri odovzdávaní a evidenčné čísla ZP nájdete TU.

   

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
air-tritia-rgb.jpg
aqms.jpg
caqi.jpg
transdata.jpg
© 2021 Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina