Aktuality

 • Odborná konferencia DIAGNOSTIKA , TECHNOLÓGIE A PROJEKTY MODERNIZÁCIÍ POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

  Odborná konferencia sa uskutoční dňa 15.02.2024 o 10:00 v aule AR2.  Účasť je bezplatná. Srdečne pozývame aj študentov.

  Program konferencie:

  1. prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (KTMS, SvF, UNIZA): Diagnostika, systém hospodárenia s vozovkami, asset manažmentIng.

  2. Ing. Matúš Kozel, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Implementácia diagnostiky vozoviek v praxi

  3. doc.Ing. Martin Pitoňák, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): BIM – implementácia v projektoch modernizácie PK

  4. Ing. Ľuboš Remek, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Metodika výpočtu cien projektov rehabilitácií vozoviek

  5. doc. Ing. Mária Trojanová, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Digitalizácia tvorby cien projektov stavebných činností

  6. doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Životnosť a kontrola kvality asfaltových zmesí

  7. doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová (KTMS, SvF, UNIZA): Facility management v správe cestného hospodárstva

  8. Ing. Peter Danišovič, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Bezpečnosť prevádzky tunelov pozemných komunikácií

  9. Ing. Štefan Šedivý, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Moderná diagnostická technika a projekty modernizácie PK

   
 • Odborný seminár DIAGNOSTIKA A TECHNOLÓGIE OPRÁV VOZOVIEK

  Odborný seminár sa uskutoční dňa 16.02.2023 v Aule AR2 o 10:00 hodine.

  Program seminára:

  1. prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. (KTMS, SvF, UNIZA): Diagnostika vozoviek, procesné modely hospodárenia s vozovkami, asset managementIng.

  2. Matúš Kozel, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Implementácia diagnostiky vozoviek a systému hospodárenias vozovkami v praxi / Banská Bystrica, Žilina,.../

  3. Ing. Ľuboš Remek, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Metodika stanovenia finančných kritérií na stavbu vozoviekdoc.

  4. Dr. Ing. Katarína Zgútová (KTMS, SvF, UNIZA): Kontrola kvality novými skúšobnými metódamidoc.

  5. Ing. Juraj Šrámek, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Životnosť asfaltových zmesí, únavové parametre, hospodárenie s R-materiálomdoc.

  6. Ing. Mária Trojanová, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Celospoločenské náklady v rámci výpočtov ekonomickej efektívnostiIng.

  7. Peter Danišovič, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Bezpečnosť prevádzky tunelov pozemných komunikáciíIng.

  8. Štefan Šedivý, PhD. (KTMS, SvF, UNIZA): Moderná diagnostická technika merania a hodnotenia prevádzkovej spôsobilosti vozoviek- diskusia- ukážka diagnostickej techniky

   
 • Číslovanie bakalárskych a diplomových prác 2023

  Číslovanie bakalárskych prác nájdetetu.

  Číslovanie diplomových prác nájdete tu.

   
 • ŠTÁTNE SKÚŠKY 2023

   

  Harmonogram - inžinierske štúdium - komisia č. 1,2 - 19.06.2023 a 20.06.2023 nájdete tu.

  Harmonogram - bakalárske štúdium - komisia č. 3,4 - 19.06.2023 nájdete tu.

   
 • Ocenenia

  Na základe vyhodnotenia  fakultného kola ŠVOČ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, konaného dňa 22.04.2021,

  získali študenti Katedry technológie a manažmentu stavieb výborné umiestnenia a to nasledovne:

  2. miesto a zároveň nominácia do medzinárodného kola ŠVOČ do sekcie č. 10 Ekonomika, riadenie stavebníctva atechnológia stavieb

  Meno študenta: Bc. Andrea Ivanovičová, Bc. Katarína Hodásová, Ročník Ing., 2. ročník

  Téma: Ekonomické aspekty degradácie povrchu vozoviek zhľadiska hlukovej záťaže ich okolia

  Vedúci práce: doc. Ing. Mária Trojanová, PhD., prof. Dr. Ing. Martin Decký

  4. miesto a zároveň nominácia do medzinárodného kola ŠVOČ do sekcie č. 7 Geotechnika

  Meno študenta: Bc. Matej Starší, Ročník Ing. ext., 2. ročník

  Téma: Korelačné vzťahy medzi výsledkami statickej a dynamickej zaťažovacej skúšky zemných konštrukcií

  Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

  Študentom gratulujeme a želáme veľa úspechov !

   

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra technológie a manažmentu stavieb, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina