Aktuality

 • Prieskum na stránkach : https://uplatnenie.sk

   Na základe projektu realizovaného Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, publikovaného na stránkach: https://uplatnenie.sk, zverejňujeme výsledky o absolventoch študijného odboru: Stavebníctvo -  Technológie a manažment stavieb končiacich v roku 2018.

   
 • Otvára sa nový študijný program s informačnými systémami v stavebníctve

   

  Nový študijný program  Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve, ktorý schválila  akreditačná  komisia sa pre študentov otvára už v novom školskom roku 20020/2021 na inžinierskom stupni štúdia. Študenti tak okrem vedomostí potrebných pre  projektovú, technologickú a ekonomickú  prípravu a  riadenie   zložitých inžinierskych a pozemných stavieb budú mať možnosť získať najnovšie poznatky v oblastí informačných technológii a využívania  GIS a BIM informačného modelovania v komplexnom rozsahu činností v stavebníctve. Štúdium sa bude zameriavať na aplikácie moderných inteligentných systémov v rámci projektovania, výstavby a užívaní stavieb,  využívaní spoločných dátových prostredí, riadenie a zdieľanie 3D modelu a 2D dokumentácie.  V závere štúdia študenti   získajú znalosti v aplikáciách  aktuálnych manažérskych informačných systémov a to aj prácou na vlastných individuálnych projektoch pri riešení konkrétnych  úloh investičnej prípravy a realizácie stavieb.

   
 • Gratulácia

  doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD. úspešne obhájil habilitačnú prácu s názvom:

  Životný cyklus asfaltových vozoviek.

  Gratulujeme a prajeme veľa úspechov !

   
 • Ocenenia

  1. Doktorandka Ing. Michaela Ďurinová získala oceneneie na Juniorstave 2020 v sekcii 7. Manažment stavebníctva za príspevok:

  HODNOTENIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI PROJEKTOV OPRÁV VOZOVIEK

  Gratulujeme a prajeme veľa úspechov !

  Ocenenie Ďurinová

  2. Súťaž o najlepší poster grantového projektu !

  Do hlasovania sa mohli zapojiť všetci zamestnanci a študenti UNIZA. Túto možnosť využilo 561 osôb.
  V kategórii  A - Doktorandské projekty, najväčší počet hlasov (35) získal poster, ktorého autorom je:


  Ing. Peter Schenk zo Stavebnej fakulty, Katedra technológií a manažmentu stavieb.
  Projekt má názov: Analýza využitia nedeštruktívnej magnetickej metódy BN na korózne procesy stavebných oceľových konštrukcií.

   Gratulujeme a prajeme veľa úspechov !

   Ocenenie Schenk.pdf

   

   

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra technológie a manažmentu stavieb, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina