Prihlásenie na konferenciu

aktuálny cenník :

Poplatok za jednu osobu

240,- € vrátane DPH

v cene: účastnícky poplatok, občerstvenie počas prestávok, 1x obed, spoločenský večer, el. zborník

Poplatok za prvého autora príspevku

120,- € vrátane DPH

v cene: účastnícky poplatok, občerstvenie počas prestávok, 1x obed, spoločenský večer, el. zborník; 

každý ďalší autor platí plnú cenu t.j. 240,- € vrátane DPH

Zvýhodnený poplatok za dvoch pracovníkov štátnej a verejnej správy

270,- € vrátane DPH

zvýhodnené vložné na účasť 2 pracovníkov z jednej inštitúcie

v cene: účastnícky poplatok pre dvoch, občerstvenie počas prestávok, obed, spoločenský večer, el. zborník - všetko pre oboch účastníkov

Poplatok za účastníkov medzilaboratórnych porovnávacích meraní (MLPM)

120,- € vrátane DPH

v cene: účastnícky poplatok na konferenciu, občerstvenie počas prestávok, 1x obed, spoločenský večer, el. zborník

Študenti a doktorandi

vstup voľný 

bez nároku na stravu

Prezentácia firiem

Možnosti prezentácie firiem budú zabezpečené formou propagácie počas konferencie a reklamy v zborníku alebo prezentačným stolíkom.

 

Prezentačný stolík pre firmu 400,- € bez DPH.

Roll up banner pre firmu 200,- € bez DPH.

Reklama v zborníku (1 x A4) 120,- € bez DPH.

 

V prípade záujmu o partnera konferencie kontaktujte organizačný výbor.

Zaslanie abstraktu - predĺžené do 26. 7. 2024
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.

Po odoslaní formulára neprebehne žiadne potvrdenie, ale stránku môžete bezpečne opustiť.
Po odoslaní formulára obdržíme e-mail s Vašou odpoveďou. Následne Vás budeme kontaktovať o ďalších krokoch. Ďakujeme za účasť. 

Registračný formulár - Registration Form :
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.

Po odoslaní formulára neprebehne žiadne potvrdenie, ale stránku môžete bezpečne opustiť.
Po odoslaní formulára obdržíme e-mail s Vašou odpoveďou. Následne Vás budeme kontaktovať o ďalších krokoch. Ďakujeme za účasť. 

Platobná inštrukcia - Payment instruction :

Platbu poslať na účet :

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

IBAN: SK5981800000007000269896

SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 104160

Názov a adresa príjemcu:

Žilinská univerzita v Žiline, SvF - KCEI, Univerzitná 8215/1, 010 26 ŽILINA

IČO: 00397563, DIČ: 2020677824, IČ DPH: SK2020677824

 

Do správy pre prijímateľa napíšte organizáciu a meno za koho je platba. Prosíme, nezabudnite uviesť správny variabilný symbol.

 

Ďakujeme a tešíme sa na Vás :)

© 2024 Dopravná infraštruktúra v mestách, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina