Vedúci katedry

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová ++ 421 41 513 5550 jana.izvoltova@fstav.uniza.sk

Zástupca vedúceho katedry

Ing. Anna Seidlová, PhD. ++ 421 41 513 5599 anna.seidlova@fstav.uniza.sk

Sekretariát

Mgr. Eva Špániková ++ 421 41 513 5551 kgd@fstav.uniza.sk

Zamestnanci

Ing. Peter Pisca, PhD. ++ 421 41 513 5557 peter.pisca@fstav.uniza.sk
Ing. Jakub Chromčák ++ 421 41 513 5563 jakub.chromcak@fstav.uniza.sk
Ing. Tomáš Cesnek ++ 421 41 513 5552 tomas.cesnek@fstav.uniza.sk

Emeritný profesor

Prof. Ing. Ladislav Bitterer, PhD.

Výskumný pracovník

Anna Weissová++ 421 41 513 5554anna.weissova@fstav.uniza.sk
Pripomienky posielajte mne