14.5.2021 od 10.30

Preventívna očná lekárska prehliadka

Potrebné si so sebou vziať potrebné dokumenty podpísané od pána vedúceho katedry

14.5.2021 od 10.30

máj, jún 2021

Preventívna očná lekárska prehliadka

preventívna očná lekárska prehliadka- preložená z dôvodu COVID 19 

máj, jún 2021

6+3: február 2020, - (6 hod.)(nutné dostaviť sa o 10 min. skôr, budú sa odovzdávať a kontrolovať doklady)

Základné a opakované školenia BOZP

BPI+T1 pre vstup na trate ŽSR (BOZP, Z1, Z2, Z3, Z9, Z10, Z17, Op, Elektrokvalif., Požiarne)

Miesto: ŽSR/UIVP, ul. 1. mája 34, Žilina (oproti SAD)
(parkovanie v areáli nie je povolené)

Priniesť: preukaz totožnosti, staré preukazy a doklady, zošit a písacie potreby, účasť je povinná

6+3: február 2020, - (6 hod.)(nutné dostaviť sa o 10 min. skôr, budú sa odovzdávať a kontrolovať doklady)

február 2020

Preskúšanie - záverečné testy

Záverečné testy

Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie - BOZP:www.uivp.sk
Spôsobilosť BOZP: www.uivp.sk
Mapa - Železníc Slovenskej republiky  ŽSR

február 2020

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina