Vedenie katedry KŽSTH

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
Vedúci katedry
tel.: +421 41 513 5800
e-mail: libor.izvolt@uniza.sk
miestnosť: AE-207 

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry
tel.: +421 41 513 5807
e-mail: janka.sestakova@uniza.sk
miestnosť: AE-206 

Ing. Alžbeta Pultznerová, PhD.
Tajomníčka katedry
tel.: +421 41 513 5813
e-mail: alzbeta.pultznerova@uniza.sk
miestnosť: AE-208

Sekretariát KŽSTH

 Mgr. Zuzana Pudiková                                                                                            e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk                                                                 

tel.: +421 41 513 5801
miestnosť: AE205

                                       

 

Pedagogickí zamestnanci KŽSTH

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
tel.: +421 41 513 5800
e-mail: libor.izvolt@uniza.sk
miestnosť: AE-207 

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.
tel.: +421 41 513 5807
e-mail: janka.sestakova@uniza.sk
miestnosť: AE-206 

Ing. Peter Dobeš, PhD.
tel.: +421 41 513 5849
e-mail: peter.dobes@uniza.sk
miestnosť: AE-209 

doc. Ing. Stanislav Hodás, PhD.
tel.: +421 41 513 5847
e-mail: stanislav.hodas@uniza.sk
miestnosť: AE-210

Interný doktorand KŽSTH

Ing. Andrej Matejov                                                                              e-mail: 
                                                                                                                      tel.: +421 41 513 5807                                                          miestnosť: AE206

Technickí zamestnanci KŽSTH

 Ing. Alžbeta Pultznerová, PhD                                          e-mail: alzbeta.pultznerova@uniza.sk                            tel.: +421 41 513 5813                                                          miestnosť: AE208      
 Ing. Martin Mečár, PhD                                                             e-mail: martin.mecar@uniza.sk                                                  tel.: +421 41 513 5813                                                         miestnosť: AE208

Kalendár

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina