Vážené študentky a vážení študenti,

dávam Vám do pozornosti možnosť prihlásiť sa na kurz/prezentáciu programov ALLPLAN ARCHITECTURE a ALLPLAN ENGINEERING (architektúru a vystužovanie BK) - pozri prílohu. Termín registrácie je do 27.2.2020. Kurz by sa mal konať na našej SvF UNIZA. Kurz je vhodný nie len pre študentov PS, staviteľstva a IKDS, ale aj pre všetkých, ktorí majú záujem.

doc. Ing. Peter Koteš, Ph. D., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

Vážení kolegovia,

dovoľujem si vás pozvať na prednášku ruskej doktorandky, študujúcej na ČVUT, ktorá je na stáži u nás na KSKM. Prednáška sa bude konať v stredu 12. 2. 2020 v miestnosti AE 303. Predpokladaná dĺžka prezentácie je 20-25 minút + diskusia. Podrobnosti nájdete v pozvánke.

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. - vedúci KSKM

Vážení študenti,

v dňoch 3. - 6. februára 2020 sa bude konať bezplatné školenie programu SCIA Engineer. Pozvánku, obsah školenia, prihlášku a ďalšie podbrobnosti nájdete na webovej stránke https://www.scia.net/sk/skolenie2020 . Upozorňujem, že na školenie je potrebné sa prihlásiť. Kapacita je obmedzená (35), prednosť majú skôr prihlásení. Pri školení doporučujem používať vlastné notebooky so študentskou verziou SCIA Engineer 19.

Ing. Richard Hlinka, PhD.

Vo štvrtok 12. decembra 2019 sa bude konať školenie IDEA StatiCa zamerané n návrh a posúdenie styčníkov oceľových konštrukcií. Školenie je určené študentom stavebnej fakuty, predovšetkým študentom odborov IKDS, NKB a PS. Bližšie informácie nájdete v priloženej prezentácii.

© 2019 Katedra stavebných konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina