Ing. Miroslav Jakubčík, CSc.

svf_stavitelstvo-24x.png

Profil

Vzdelanie a vedecké hodnosti:

  • 1975 - ukončenie stredoškolského štúdia na Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline, odbor Pozemné stavby;
  • 1980 - ukončenie vysokoškolského štúdia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave;
  • 1991 - ukončenie externej vedeckej ašpirantúry vo vednom odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave.

Prax:

  • 1980 – 1991 Pozemné stavby, š.p., Žilina, odbor vývoja – zodpovedný riešiteľ;
  • 1991 – 1997 BE-ST-ING, spol. s r.o., Žilina – výrobný riaditeľ;
  • 1997 – 2016 STAVEXIM, spol. s r.o., Žilina – konateľ;
  • 2002 – ... Žilinská univerzita v Žiline.

Výučba

Kontakt


tel.: +421 41 513 5711
e-mail
miestnosť: AD014

Profesijné záujmy

Linky

Publikačná činnosť

© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina