Záverečná práca v listinnej podobe je zviazaná v pevnej väzbe (BP - bakalárska práca v mäkkom obale, DP - diplomová práca v tvrdom obale). 

Príkaz dekana č. 7/2020 o organizácii štúdia študentov končiacich ročníkov a štátnych skúšok na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2019/2020

Farba obálky DP je tmavozelená so strieborným písmom. Pre viazanie BP a DP je možné využiť vydavateľstvo EDIS a prihlásiť sa cez ich objednávkový systém.

© 2019 Katedra geotechniky, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina