Transport infrastructure in cities
10th INTERNACIONAL CONFERENCE 

ÚVOD


 

 

  obrazok2  obrazok3    


10. medzinárodná konferencia

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH

(KONFERENCIA JE ZARADENÁ DO PROJEKTU CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA ČLENOV SKSI)

POD ZÁŠTITOU

prof. Ing. Jozefa JANDAČKU, PhD.
rektorka UNIZA

Ing. Eriky JURINOVEJ
predsedsedníčky Žilinského samosprávneho kraja

Mgr. Petra FIABÁNEHO
primátora mesta Žiliny

Mgr. Branislava TRÉGERA, PhD.
predsedu združenia miest a obcí Slovenska


Cieľom konferencie je prediskutovať základné dopravné problémy miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky nie je možné uspokojiť spôsobom, ktorý by zabezpečil trvalo udržateľný rozvoj bez opatrení, znižujúcich vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo.

Konferencia bude zameraná na riešenie otázok zvýšených dopravných požiadaviek v kontraste s možnosťami multimodálnych komunikačných systémov, ich kapacitou a možnosťami rozvoja. Významným prvkom pre riešenie sú možnosti modelových a simulačných riešení výhľadových vzťahov, aplikácie prvkov moderných technológií, zvyšovanie podielu hromadnej dopravy a širšie zavádzanie e-mobility.

Špeciálna pozornosť bude venovaná riešeniu parkovacej politiky miest a bezpečnosti miestnych komunikácií.| Contact Us | ©2006 Juri