Na odbore technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou sú aktuálne voľné dve pracovné pozície, kde je možný nástup do pracovného pomeru ihneď:

 

Ponuka č. 1) HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY, oddelenie hospodárenia s vozovkami  

Ponuka č. 2) HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE NORMALIZÁCIU A RVT  (rozvoj, veda, technika), oddelenie technickej normalizácie 

 

Viac podrobných informácií k ponukám nájdete na: https://www.ssc.sk/sk/pracovne-prilezitosti.ssc

TU Viedeň zbiera údaje o mobilite počas trvania opatrení na ochranu voči šíreniu epidémie. Údaje budú využité pri výskumných aktivitách ohľadom zmien v mobilite občanov počas kritických situácií, obmedzujúcich voľný pohyb. Dotazník je vo viacerých jazykoch a jeho vyplnenie trvá cca 10 minút.

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o zapojenie sa do prieskumu.


Dotazník nájdete na https://www.surveymonkey.com/r/co19m_exp_sk


Ďakujeme za spoluprácu.

Strana 1 z 2

© 2019 Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina