Profil katedry

obrazokKatedra cestného staviteľstva začala písať svoju históriu krátko po vzniku Vysokej školy dopravnej v Žiline, v roku 1963 kedy na Fakulte PEDaS, Katedre stavby železníc, sa začala rozvíjať aj problematika cestného staviteľstva. Predmety cestného staviteľstva sa vyučovali na študijnom odbore Stavba, údržba a rekonštrukcia tratí (SÚRT) a tiež na vtedajšej Vojenskej fakulte v rámci študijného odboru Stavba ciest. Zásadným vývojovým medzníkom katedry sa stáva rok 1975, kedy sa zakladá študijný odbor so zameraním na cestné staviteľstvo s názvom Stava, údržba a rekonštrukcia pozemných komunikácií (SÚRPK). V roku 1980 v nadväznosti na nový študijný odbor, oddeľujú sa pracovníci Katedry stavby železníc so zameraním na cestné staviteľstvo a vzniká nová katedra – Katedra projektovania stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií (KPSRPK). Katedra v plnom rozsahu zabezpečuje profil odboru SÚRPK.V roku 1982 dochádza opäť k zlúčeniu bývalej katedry stavby železníc a katedry so zameraním na cestné staviteľstvo a vytvára sa Katedra projektovania, stavieb a rekonštrukcie železníc a pozemných komunikácií. V roku 1984 sa na katedre znovu vytvárajú samostatné oddelenia. V rámci spoločnej katedry aj oddelenie Projektovania, stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií , zabezpečujúce rovnomenný študijný odbor. V rámci reorganizácie štúdia dochádza v roku 1986 na vtedajšej fakulte PEDaS k modifikácií študijného odboru na odbor Rekonštrukcia a údržba dopravných stavieb (RÚDS) a následne aj k zlúčeniu troch bývalých katedier na Katedru železničného a cestného staviteľstva (KŽCS). Na katedre ďalej samostatne funguje oddelenie Projektovania, stavieb a rekonštrukcie pozemných komunikácií .Veľkým medzníkom vo vývoji katedry bol rok 1991, kedy opäť vznikla na obnovenej Stavebnej fakulte samostatná katedra – Katedra cestného staviteľstva. V súčasnom období sú na katedre rozvíjané študijné programy a vedné odbory v rámci dvoch oddelení:
 • projektovania ciest a dopravného inžinierstva
 • diagnostiky a údržby ciest

Aktuality

 • Štátne skúšky Bc. a Ing.

  Komisie štátnych skúšok Bc. nájdete pod odkazom TU.

  Komisie štátnych skúšok Ing. nájdete pod odkazom TU.

   
 • Postup pri odovzdávaní záverečných prác

  Postup pri odovzdávaní a evidenčné čísla ZP nájdete TU.

   
 • Ponuka pracovných miest na SSC

  Na odbore technickej normalizácie a hospodárenia s cestnou sieťou sú aktuálne voľné dve pracovné pozície, kde je možný nástup do pracovného pomeru ihneď:

   

  Ponuka č. 1) HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC CESTNEJ DATABANKY, oddelenie hospodárenia s vozovkami  

  Ponuka č. 2) HLAVNÝ ODBORNÝ ZAMESTNANEC PRE NORMALIZÁCIU A RVT  (rozvoj, veda, technika), oddelenie technickej normalizácie 

   

  Viac podrobných informácií k ponukám nájdete na: https://www.ssc.sk/sk/pracovne-prilezitosti.ssc

   
 • Medzinárodný prieskum mobility počas opatrení proti COVID-19

  TU Viedeň zbiera údaje o mobilite počas trvania opatrení na ochranu voči šíreniu epidémie. Údaje budú využité pri výskumných aktivitách ohľadom zmien v mobilite občanov počas kritických situácií, obmedzujúcich voľný pohyb. Dotazník je vo viacerých jazykoch a jeho vyplnenie trvá cca 10 minút.

   

  Dovoľujeme si Vás požiadať o zapojenie sa do prieskumu.


  Dotazník nájdete na https://www.surveymonkey.com/r/co19m_exp_sk


  Ďakujeme za spoluprácu.

   
 • Konzultačné hodiny KCS

  Z dôvodu prerušenia prezenčnej  výučby sú zavedené konzultačné hodiny TU.

  Konzultacie KCS

   

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
air-tritia-rgb.jpg
aqms.jpg
caqi.jpg
transdata.jpg
© 2019 Katedra cestného staviteľstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina