Stretnutie akademickej obce

Dňa 12. decembra o 9:30 sa v miestnosti AF110 uskutoční stretnutie vedenia Stavebnej fakulty s členmi akademickej obce. Pozvánka

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina