Centrum psychologickej podpory

Poskytuje základnú poradenskú činnosť a základnú psychologickú starostlivosť študentom a zamestnancom univerzity.

Jeho úlohou je poskytovať psychologické, sociálne poradenstvo a intervencia orientovaná na rozvoj osobnosti a podporu pri riešení osobných a študijných problémov, záťažových situácií.

Odborní pracovníci centra poskytnú prvú psychologickú pomoc, krízovú intervenciu, príp. odporučia ďalšiu odbornú pomoc podľa závažnosti problému.

S čím Vám pomôžeme

Problémy študijného charakteru, partnerské a rodinné problémy, emocionálne problémy, osobné problémy, problémy v komunikácii, identifikácia kariérneho ukotvenia...

Zameranie činnosti centra psychologickej podpory

Krízová intervencia, pomoc so zvládaním psychickej záťaže a stresu, rozvoj osobnostného rastu, poradenstvo v oblasti psychohygieny ...

Kto môže využiť poradenstvo

Vysokoškolskí študenti vo všetkých formách štúdia, zamestnanci univerzity a  klientom môžu byť ojedinele i osoby súvisiace s daným problémom študenta.

Ako postupovať ak potrebujem podporu

1. krok

Poradenstvo prvého kontaktu zabezpečuje kancelária AA16. Obráťte sa osobne, telefonicky, e-mailom na odborného poradcu prvého kontaktu.

2. krok

Nebojte sa s dôverou obrátiť priamo na poradenského psychológa či odborného konzultanta (telefonicky, e-mailom) a dohodni si stretnutie. Sme tu pre Teba.

3. krok

Stretnutie sa uskutoční individuálne a diskrétne. Poradenský vzťah sa vyznačuje otvorenosťou a vysokým stupňom dôvery.

So zlomenou rukou sa normálne chodí k doktorovi, so zlomeným srdcom je normálne ísť k psychológovi

Príďte keď to potrebujete, nečakajte, kým to prejde alebo kým vám bude lepšie

Prosíme všímajte si aj ľudí v okolí a priveďte ich ak to potrebujú

Na koho sa obrátiť

Odborný poradca prvého kontaktu

Odborný poradca prvého kontaktu

PhDr. Katarína Gažová

Oddelenie pre vzdelávanie

Miestnosť: AA016

tel.: +421 41 513 5038

e-mail: katarina.gazova@uniza.sk / cpp@uniza.sk

Odborný konzultant

Odborný konzultant

Mgr. Valéria Moricová, PhD.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Katedra Krízového manažmentu

Miestnosť: MA412

tel.: +421 41 513 6731

e-mail: valeria.moricova@fbi.uniza.sk

Poradenský psychológ

Poradenský psychológ

Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD.

Fakulta humanitných vied

Katedra pedagogických štúdií

Miestnosť: AC211

tel.: +421 41 513 6379

e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk

Poradenský psychológ, psychoterapeut, profesionálny kouč

Poradenský psychológ, psychoterapeut, profesionálny kouč

Mgr. Peter Seemann, PhD.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Katedra ekonomiky

Miestnosť: BD339

tel.: +421 41 513 3226

e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: PhDr. Renáta Švarcová / tel.: +421 41 513 5151 / e-mail: renata.svarcova@rekt.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina