Vedeckovýskumné pracoviská SvF a UNIZA

doc. Ing. Peter Fabián, PhD.

tel.: +421 41 513 4206, 5012

e-mail: peter.fabian@fri.uniza.sk

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.

tel.: +421 41 513 7600

e-mail: branislav.hadzima@rc.uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Ing. Petra Gajdošíková / tel.: +421 41 513 5116 / e-mail: petra.gajdosikova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina