Štátne skúšky a záverečné práce

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok: ::pdf::

Termíny promócií

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

 

 

1.7.2020   MÚ ZA

 

 

2.7.2020   MÚ ZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina