Elektronický zápis do 1. ročníka Bc. štúdia

Milí novoprijatí študenti a študentky,

už môžete požiadať o elektronický zápis na SvF UNIZA. Ponúkame Vám prezentáciu s pokynmi a úvodnými informáciami. 
V rámci prezentácie je aj Dotazník o zdrojoch informácií o SvF, o vyplnenie ktorého Vás prosíme.

PREZENTÁCIA K ZÁPISU

Tešíme sa na Vás v septembri na SvF UNIZA!

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina