NOVINKY v študijných programoch SvF

Od septembra akademického roka 2020/2021 je môžné na Stavebnej fakulte UNIZA študovať BIM a nové technológie v inžinierskom študijnom programe Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve  a uchádzači môžu študovať v anglickom jazyku inžiniersky študijný program Inžinierske konštrukcie a dopravné stavbyCivil Engineering Structures.

Podaj si e-prihlášku.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina