Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2020/21

Z dôvodu mimoriadnej situácie, s ktorou súvisí aj uzatvorenie stredných škôl v SR, oznamujeme uchádzačom a uchádzačkám o štúdium na SvF UNIZA, že termín podávania prihlášok na bakalárske štúdium je predĺžený do 30. apríla 2020. Akceptované sú aj prihlášky bez potvrdenia strednou školou, potvrdenie bude možné doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
Podaj si e-prihlášku.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina