Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2020/21

Stavebná fakulta UNIZA vyhlasuje 2. kolo podávania prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v termíne do 15. 7. 2020.

prijmacky 20200715

Akceptované sú aj prihlášky bez potvrdenia strednou školou, potvrdenie bude možné doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
Podaj si e-prihlášku.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina