Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2020/21

Stavebná fakulta UNIZA predlžuje termín na podávanie prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium v termíne do 31. 8. 2020.

Akceptované sú aj prihlášky bez potvrdenia strednou školou, potvrdenie bude možné doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia. Podaj si e-prihlášku.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina