Fakultné kolo ŠVOČ 2020 - ZRUŠENÉ

Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej so šírením sa COVID-19 je súťaž Študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF UNIZA  Z R U Š E N Á.
Zrušené je aj medzinárodné kolo ŠVOČ 2020.

Vyhlásenie súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF UNIZA v akademickom roku 2019/2020

:: vyhlásenie súťaže :: štatút súťaže :: prihláška študent :: šablóna práce  ::

::prihlásené práce:: ::odborné komisie:: ::časový harmonogram::

Otvorenie súťaže ŠVOČ sa uskutoční o 9.00 v učebni AF1A2 (Aula 2).

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže ŠVOČ sa uskutoční o 13.00 v Aule 2.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina