Paralelné prednášky z predmetu Podzemné stavby I. v anglickom jazyku - pokračovanie

V rámci letného semestra akademického roka 2019/20 sa uskutočnia paralelné prednášky v anglickom jazyku z predmetu Podzemné stavby I.
Prednášajúcim bude hosťujúci prof. Ing. Andrea Segalini z Univerzity v Parme. Realizované budú blokovou výučbou v termínoch:

  • 24.02.2020 (pondelok) v čase od 15:00 - 19:00 v miestnosti AE 203 (prezenčná forma),
  • 27.02.2020 (štvrtok) v čase od 16:00 - 19:00 v miestnosti AE 203 (prezenčná forma),
  • 28.02.2020 (piatok) v čase od 12:00 - 16:00 v miestnosti AF 210 (prezenčná forma).

Vzhľadom na prerušenie prezenčnej formy vyučovania prebieha ďalšia výučba dištančne prostredníctvom aplikácie MS Teams v termínoch:

  • 14. mája 2020 (štvrtok) v čase od 9:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 15. mája 2020 (piatok) v čase od 9:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 18. mája 2020 (pondelok) v čase od 10:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 19. mája 2020 (utorok) v čase od 10:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 21. mája 2020 (štvrtok) v čase od 10:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams),
  • 22. mája 2020 (piatok) v čase od 10:30 do 12:30 (prostredníctvom aplikácie MS Teams).

Prednášky sú vhodné pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia v programoch staviteľstvo a TMS  a taktiež pre študentov inžinierskeho štúdia vo všetkým programoch IKDS, TMS, NKB. Pre študentov 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia (PhD.) v programe TKIS je účasť povinná.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina