Rektorské voľno 31.10.2019

REKTOR ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE udeľuje rektorské voľno študentom Žilinskej univerzity v Žiline vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v dennej forme dňa 31. októbra 2019. Rozhodnutie rektora UNIZA č. 14/2019

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina