Slávnostná imatrikulácia prvákov

Dňa 16. októbra 2019 o 10:30 hod. sa v Aule Datalan uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov 1. nominálneho ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijných programoch geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo a technológia a manažment stavieb za účasti vedenia Stavebnej fakulty, členov Akademického senátu Stavebnej fakultya študijných poradcov. Účasť imatrikulovaných študentov je povinná a ich registrácia sa v aule Datalan uskutoční od 10.00. Imatrikulovaným študentom je 16. 10. 2019 udelené dekanské voľno od 9.00 do 13.00.  PozvánkaDekanské voľno.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina