Doktorandské štúdium - legislatíva

Harmonogramy doktorandského štúdia

Prijímacie konanie

Dizertačná skúška a obhajoba projektu dizertačnej práce

Tlačivá a dokumenty

Protokolový list predmetu

 Obhajoba dizertačnej práce

Individuálne študijné a vedecké plány doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Ročné hodnotenie doktoranda

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Doktorandské štúdium - Študijné plány

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina