Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky: Mgr. Zuzana Pudiková / tel.: +421 41 513 5801 / e-mail:zuzana.pudikova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina