Medzinárodný projekt HORIZON 2020

Horizont 2020 je finančný nástroj, ktorý vykonáva inováciu Únie, hlavnú iniciatívu Európa 2020 zameranú na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Dvojročné pracovné programy oznamujú
konkrétne oblasti, ktoré budú financované z programu Horizont 2020. Nájdite ich na stránke venovanej financovaniu a tendrom.

Light-the-Air

 

EPISTLE

MORROW

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina