Odborný konzultant

  • Poskytnutie prvej psychologickej pomoci, základná krízová intervencia

  • Poskytnutie pomoci pri riešení študijných problémov a záťažových situácií študenta

  • Sprostredkovanie kontaktov a doporučení na ďalšiu odbornú pomoc podľa charakteru problému

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina