Ing. Gabriela Blažeková

Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta

Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva

Univerzitná 8215/1

010 26  Žilina, Slovensko

e-mail: dopravna.infrastruktura@fstav.uniza.sk

tel.: +421 41 513 5901

Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
Vyplňte požadované pole.
© 2024 Dopravná infraštruktúra v mestách, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina