krov
VÝSKUM DATABÁZA TERMINOLÓGIA FÓRUM KONTAKT LINKY
 

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu
Stavebná fakulta - Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
Veľký dieľ
010 26 Žilina

krusop@fstav.uniza.sk
041/5135707