krov
VÝSKUM DATABÁZA TERMINOLÓGIA FÓRUM KONTAKT LINKY 


DATABÁZA ZDOKUMENTOVANÝCH A PRESKÚMANÝCH KROVOV


 


 obec a názov objektu  datovanie  forma sprac.  autori rok  región  okr.
a Abramová -  kostol sv. Kozmu a Damiána R.- k.   1470/71 d  stp - zamer.
2008 Turiec  TR
a
Belá Dulice - kostol Najsvätejšieho tela Kristovho R.-k. 1409 d  stp - zamer.
2008 Turiec  MT
a Blatnica - Evanjelicky kostol a. v. I. 19 stor.  stp - zamer.
2008 Turiec  MT
Brieštie-Hadviga - kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie R. - k. 1937  stp 
2008 Turiec  TR

Dražkovce - kostol sv. Heleny R. - k. II. 19/20 stor  stp - zamer.
2008 Turiec  MT

Háj - Evanjelický kostol a. v. 1820  stp - zamer.
2008 Turiec  TR

Háj - kostol sv. Kozmu a Damiána R. - k. 1668/65 d  stp - zamer.
2008 Turiec  TR

Ivančiná - Evanjelický kostol a. v. 1928  stp - zamer.
2008 Turiec  TR

Ivančiná - kostol sv. Jána Krstiteľa 19. stor.  stp - zamer
2008 Turiec  TR

Jazernica - kostol sv. Barbory R. - k. 1507/8 d  stp - zamer.
2008 Turiec  TR

Kláštor pod Znievom - kaplnka Povýšenia sv. Kríža - kalvária R.-k. 1877/78 d  stp - zamer.
2008 Turiec  MT

Kláštor pod Znievom - kláštor Premonštrátov a kostol                    Blahoslavenej Panny Márie R. - K. II. 20 stor.  stp
2008 Turiec  MT

Kláštor pod Znievom - kostol sv. Mikuláša  R. - k. I. 19 stor  stp - zamer.
2008 Turiec  MT

Martin - Evanjelický kostol a. v. 19/20 stor.  stp - zamer.
2008 Turiec  MT

Martin - kostol sv. Martina R. - k. II. 19. stor  stp - shcem.
2008 Turiec  MT

Martin-Priekopa - kostol Povýšenia sv. Kríža R. - k. II. 18. stor. pôv.  stp - zamer
2008 Turiec  MT

Martin-Záturčie - Evanjelický kostol a. v. I. 20. stor  stp.
2008 Turiec  MT

Mošovce - Evanjelický kostol a. v. II. 19. stor.  stp. - schem.
2008 Turiec  TR

Mošovce - kostol sv. Trojice R. - k. 1913  stp - zamer.
2008 Turiec  TR

Necpaly - Evanjelicky kostol a. v. I. 19. stor.  stp - zamer.
2008 Turiec  MT

Necpaly - kostol sv. Ladislava R. - k. 2001  stp - schem.
2008 Turiec  MT

Príbovce - Evanjelický kostol a. v.
19/20. stor
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Príbovce - kostol sv. Šimona a Júdu R. - k.
1636-38 d
 stp - zamer.
2008
Turiec
 MT

Rudno - kostol sv. Štefana Kráľa R. - k.
1482-85
 stp - schem.

2008
Turiec
 MT

Sebeslavce - kostol sv. Ondreja R. - k.
I. 20. stor.
 stp - schem.

2008
Turiec
 MT

Sklené - kostol Narodenia Panny Márie
1926?
 stp - zamer.

2008
Turiec
 TR

Slovenské Pravno - Evanjelický kostol a.v.
II. 19. stor.
 stp - zamer.

2008
Turiec
 TR

Slovenské Pravno - kostol Všetkých Svätých R. - k. II. 19. stor.
 stp - schem.

2008
Turiec
 TR

Slovany - kostol sv. Michala R. - k. 90. r. 19. stor.
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Socovce - kostol Narodenia Panny Márie R. - k. 1436, 1777 d
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Sučany - Evanjelický kostol a. v.
II. 19. stor.
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Sučany - kostol Nanebovzatia Panny Márie R. - k. 1857-59 d
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Turčianske Teplice časť Dolná Štubňa - kostol sv. Anny R. - k.
1808/9 d
 stp - schem. 

2008
Turiec
 TR

Turčianske Teplice - Horná Štubňa - kostol sv. Anny a Joachim R. - k. I. 20. stor.
 stp - zamer.

2008
Turiec
 TR

Turany - Evanjelický kostol a. v.
1932-34
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Turany - kostol sv. Gála R. - k. 19. stor.
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Turček časť Dolný Turček - kalpnka sv. Jana Nepomuckého  R.- k.
1901
 stp

2008
Turiec
 TR

Turček časť Horný Turček - kostol sv. Trojice R.- k.
I. 20. stor.
 stp - schem.

2008
Turiec
 TR

Turčiansky Ďur - kostol sv. Juraja R.- k.
1748/49 d
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Turčianske Jaseno - Evanjelický kostol a. v.
1958
 stp

2008
Turiec
 MT

Turčianské Jaseno - kostol sv. Margita R.- k.

 stp

2008
Turiec
 MT

Turčiansky Michal - kostol sv. Michala R.- k.
1505 a 1745 d
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Turčiansky Peter - kostol sv. Petra R.- k.
1367, 1474 a 1505 d
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT
Tvrdošín - kostol Najsvetejšej Trojice  R.- k. stp - zamer.2009Orava TS
Tvrdošín - kostol Všetkých svätých  R.- k.1453 a 1454 d stp - zamer.2009Orava TS

Valča - kostol Najdenia sv. Kríža R.- k.
1725/26 a 1825 d
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Vrícko - kostol sv. Bartolomeja R.- k.
II. 18. stor.
 stp - zamer.

2008
Turiec
 TR

Vrútky - kostol sv. Jána Krstiteľa R.- k.
1904-5
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT

Vrútky - Evanjelikcý kostol a. v.
1903
 stp - zamer.

2008
Turiec
 MT