krov
VÝSKUM DATABÁZA TERMINOLÓGIA FÓRUM KONTAKT LINKY
 

VÝSTAVA
DREVO KRESANÉ ČASOM

Výstavu s názvom „Drevo kresané časom“ pripravili Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Matine. Výstava bude realizovaná v priestoroch SNM v Martine, Malá Hora 2. Otvorenie výstavy bude 6.11.2012 o 15:30 hod, výstava bude trvať od 6.11.2012 do 17.2.2013.

Výstava sa venuje historickým krovom v regiónoch Slovenska, najmä severozápadnej časti. Materiál výstavy prezentuje dlhoročný výskum historických krovov skupiny odborníkov z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a špičkových odborníkov z pamiatkovej praxe, tvoriaci jeden stabilný dlhoročný kolektív. 

Výskum začal v roku 2008 regiónom Turca, do súčasnosti boli podrobne preskúmané aj ďalšie regióny - Orava, Kysuce, Liptov, okolie Žiliny a Bytče. Predbežný prieskum pre výskum bol realizovaný v regiónoch stredného Považia, Gemera, Hornej Nitry. Taktiež sa realizoval samostatný výskum najväčších konštrukcií ako sú krovy Dómu sv. Martina v Bratislave, či Františkánskeho kláštora v Okoličnom. Z jednotlivých výskumov vyšli knižné publikácie, ďalšie sa pripravujú do tlače. Počas výskumov boli nájdené cenné stredoveké krovové konštrukcie (na kostoloch v Turčianskom  Petri, Belá-Duliciach), renesančné (na kostole vo Važci, nad kláštorom v Okoličnom),  barokové (napríklad na kostoloch v Turzovke, Zákopčí) a končiac krovmi navrhnutými významnými slovenskými architektmi z období Rakúsko - Uhorska, 1. ČSR a Slovenského štátu (Bulla, Ormay, Harminc a pod.). Nad r.k. kostolom v Liptovskom Jáne boli objavené zvyšky zatiaľ najstaršieho datovaného krovu na území SR z konca 13. storočia. Na základe zdokumentovaných a preskúmaných krovov môžeme ich vývoj plnohodnotne zaradiť do typologického kontinua v Európe.

V rámci jednotlivých grantov bol a je realizovaný aj stavebno-technický výskum, ktorý poukazuje na rôzne druhy poškodenia drevených krovov, realizovaných sanačných úprav minulých aj súčasných. Tiež ponúka priestor pre objasnenie a zadefinovanie vplyvu podstrešného priestoru, jeho tvaru, konštrukcie strešného plášťa a jeho rizikových miest, na udržateľnosť drevenej konštrukcie historického krovu. Významným cieľom spracovania získaných údajov a ich komparácie je pochopiť spôsob akým stavitelia – tesári, v minulosti dokázali cielene udržať stabilný stav vnútorného prostredia krovu s jeho vplyvom na drevenú konštrukciu, ktorá dokázala vytrvať po niekoľko storočí až do súčasnosti.
Výskum bol a je realizovaný vďaka podpore Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky v grantovom programe „Obnovme si svoj dom“.

historical timber of a roofs
HISTORICKÉ KROVY SAKRÁLNYCH STAVIEB TURCA
krov
HISTORICKÉ KROVY V REGIÓNOCH ORAVY A KYSÚC

DREVO
[CNW:Counter]