Kontakty

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

telefón: +421 41 513 5861
fax: +421 41 513 5510
svf.uniza.sk

Riadenie projektu
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD. - Projektový manažér
telefón: +421 41 513 5861
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ing. Martina Jacková - finančný manažér
telefón: +421 41 513 5861
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antónia Šulavíkova - manažér publicity, manažér monitoringu
telefón: +421 41 513 5807
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Titul, meno, priezvisko tel. číslo: email:
 
1.1 Vybudovanie experimentálneho pracoviska pre realizáciu výskumu
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. 041/513 5850 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová 041/513 5870 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Matúš Kováč, PhD. 041/513 5910 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
doc. Ing. Mária Trojanová, PhD. 041/513 5857 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Aurélia Chytčáková 041/513 5860 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
1.2 Rozšírenie výskumnej infraštruktúry pre realizáciu výskumu
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová 041/513 5870 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Matúš Kováč, PhD. 041/513 5910 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Doc. Dr. Ing. Milan Valuch 041/513 5855 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Martina Jacková 041/513 5861 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Dominika Ďureková 041/513 5867 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
2.1 Vytvorenie spolupráce s partnermi z praxe pre výskum
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová 041/513 5870 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc 041/513 5850 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
doc. Ing. Mária Trojanová, PhD. 041/513 5857 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
JUDr. Janka Staníková 041/513 5110 janka.stanikova@uniza,sk
 
3.1 Metodický postup hodnotenia ekologických aspektov vozoviek a ich konštrukčných vrstiev
prof. Dr. Ing. Martin Decký 041/513 5097 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
doc. Ing. Mária Trojanová, PhD. 041/513 5857 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Matúš Kováč, PhD. 041/513 5910 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Ľuboš Remek, PhD. 041/513 5871 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

3.2 Metodický postup hodnotenia ekonomickej efektívnosti použitia vozoviek a konštrukčných vrstiev

Doc. Dr. Ing. Milan Valuch 041/513 5855 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc 041/513 5850 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Peter Časnocha, PhD. 041/513 5861 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Ľubomír Pepucha, PhD. 041/513 5861 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
doc. Ing. Mária Trojanová, PhD. 041/513 5857 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ing. Andrej Čerňava 041/513 5860 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.