Diplomové práce  „DP“                                                                      Final „M.Sc.“ students works

Názov diplomovej práce:                            Diplomant:                  Vedúci práce:

2010-2011

2011-2012

Diplomové a bakalárske práce   Final works

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

2012-2013

práce

 

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

2013-2014

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Názov diplomovej práce:                            Diplomant:                  Vedúci práce:

Modernizácia železničnej trate Čadca (mimo) - štátna hranica ČR

Bc. Magdaléna Bičanková 28250720112001

Ing. Zuzana Gocálová, PhD.

Štúdia preložky železničnej trate v úseku Markušovce - Vydrník vrátane žst. Spišská Nová Ves pre traťovú rýchlosť 160 km/h

Bc. Martin Frátrik 28250720112002

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Verifikácia súčiniteľov tepelnej vodivosti vybraných materiálov konštrukcie podvalového podložia

Bc.  Štefan Tabaček 28250720112003

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Zdvojkoľajnenie úseku žst. Sliač kúpele - žst. Radvaň a rekonštrukcia žst. Vlkanová

Bc. Peter Pavlíček

28250720112004

doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.

Modernizácia železničnej trate Krásno nad Kysucou (mimo) - Čadca (mimo)

Bc. Veronika Husáková 28250720112005

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Modernizácia železničnej stanice Čadca

Bc. Róbert Babič

28250720122001

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Optimalizácia vybraných podmienok návrhu konštrukcie podvalového podložia na nedopravné zaťaženie

Bc. Peter Dobeš

28250720122002

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Komplexná rekonštrukcia železničného zvršku  koľaje č.1 v  úseku Vrútky - Varín v km 317,457 - 24,324

Bc. Ladislav Kais

28250720122003

Ing. Zuzana Gocálová, PhD.

Podmienky zriaďovania bezstykovej koľaje na tratiach TEŽ

Bc. Michal Šmalo

28250720132001

Ing. Zuzana Gocálová, PhD.

Rekonštrukcia košického zhlavia v ŽST Ružomberok

Bc. Lenka Kecíková

28250720132002

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Návrh trasy Pressburgerbahn v Bratislave a napojením na letisko Schwechat

Bc. Lukáš Filiač

28250720132003

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Zvýšenie rýchlosti pri prechode uzlom Trnava

Bc. Andrej Kollár

28250720132004

Ing. Zuzana Gocálová, PhD.

Návrh revitalizácie železnice Ružomberok - Korytnica

Bc. Anežka Veselovská 28250720142001

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Zvýšenie traťovej rýchlosti v priebežných koľajach v železničnej stanici Galanta

Bc. Eva  Jančaříková

28250720142002

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Verifikácia vybraných súčiniteľov tepelnej vodivosti pre návrh konštrukcie podvalového podložia na nedopravné zaťaženie

Bc.  Dávid Betinský 28250720142003

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice Šurany vo vzťahu na jej peronizáciu

Bc. Martin Fačkovec 28250720152001

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Návrh modernizácie železničnej stanice Vydrník

Bc. Marek Gajdoš

28250720152002

doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice Markušovce

Bc. Dominika Jakubcová 28250720152003

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Štúdia realizovateľnosti modernizácie traťového úseku Liptovský Mikuláš - Važec v alternatívnom riešení

Bc. Michal Jendrišák 28250720152004

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Štúdia realizovateľnosti modernizácie traťového úseku Liptovský Mikuláš - Važec v alternatívnom riešení

Bc. Marcela Kimlová 28250720152005

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Štúdia realizovateľnosti modernizácie traťového úseku Turany - Ružomberok v alternatívnom riešení

Bc. Matúš Meľo 28250720152006

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Návrh komplexnej rekonštrukcie koľaje číslo 1,2, v úseku Ľubochňa - Kraľovany

Bc. Erik Mišovic

28250720152007

doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.

Optimalizácia variantného riešenia zvýšenia traťovej rýchlosti v železničnej stanici Trnava

Bc. Miloslav Polák 28250720152008

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Štúdia realizovateľnosti modernizácie traťového úseku Poprad - Tatry - Spišská Nová Ves v alternatívnom riešení

Bc. Lukáš Russin 28250720152009

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice Spišské Vlachy

Bc. Michal Stacho 28250720152010

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Výlukové aspekty rekonštrukcie železničného zvršku

Bc. Maroš Súkeník 28250720152011

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Rekonštrukcia nástupíšť číslo 2, 3, 4 v železničnej stanici Zvolen - osobná stanica

Bc. Terézia Vabcová 282507201520012

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Prestavba železničnej stanice Bratislava Lamač pre rýchlosť 100km/hod

Bc. Tibor Vido

28250720152013

doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.

Štúdia realizovateľnosti modernizácie traťového úseku Ružomberok - Liptovský Mikuláš v alternatívnom riešení

Bc. Jaroslav Vomáčka 28250720152014

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Modernizácia železničnej stanice Kraľovany pre rýchlosť 120 km/h s návrhom technologických postupov

Bc. Jana Borončová

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Modernizácia železničnej stanice Michaľany pre rýchlosť 120 km/h s návrhom technologických postupov

Bc. Andrej Chmelo

Ing. Janka Šestáková, PhD.

Modernizácia železničného úseku Vrútky - Žilina, vrátane stanice Varín na rýchlosť do 160 km/h variantne

Bc. Matúš Kubiš

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice Kostoľany nad Hornádom

Bc. Miroslav Matvija

doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.

Štúdia realizovateľnosti modernizácie traťového úseku Kysak - Košice

Bc.  Tomáš Seman

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Štúdia realizovateľnosti modernizácie traťového úseku Spišská Nová Ves - Krompachy

Bc.  Tomáš Sikora

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Rekonštrukcia železničnej stanice Snina

Bc.  Dominik Svistun

doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.

Štúdia realizovateľnosti modernizácie traťového úseku Krompachy - Kysak

Bc. Lukáš Uličný

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice Krompachy

Bc. Martin Vojtek

doc. Ing. Stanislav Hodas, PhD.

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice Luky pod Makytou

Bc. Maroš Kandráč

Hodas Stanislav, doc. Ing. PhD.

Návrh modernizácie železničnej stanice Spišská Nová Ves

Bc. Ján Kulla

Hodas Stanislav, doc. Ing. PhD.

Modernizácia železničnej stanice Kúty na traťovú rýchlosť 120 km/h (140 km/h)

Bc. Juraj Lednický

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

Rekonštrukcia železničného zvršku koľají číslo 3 a 4 v železničnej stanici Dvory nad Žitavou

Bc. Matej Lubelec

Šestáková Janka, Ing. PhD.

Železničná stanica Galanta, modernizácia štúrovského zhlavia na traťovú rýchlosť 140 km/h (160 km/h)

Bc. Július Matisko

Šestáková Janka, Ing. PhD.

Experimentálna analýza vplyvu nedopravného zaťaženia na konštrukčnú hrúbku ochrannej vrstvy pláne

Bc. Juraj Pieš

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

Návrh vedenia regionálnej železničnej trate Žilina – Terchová – Zázrivá s napojením na trať Kraľovany – Trstená

Bc. Martin Vitko

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.