Katedra:

SvF-ŽSTH sa nachádza v lokalite „Veľký Diel“ x, budova:

AE, 2. poschodie, kde je vybudovaný ucelený univerzitný komplex:

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

 

          Mapa - poloha katedry KŽSTH                                      Map - Location of  DRETM Department

Cestovanie, doprava

v Žiline

DPMŽ Žilina: MHD

 

Traveling, public transport in Žilina

          Bus in Žilina: CityBUS

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Kontaktné údaje               Contacts

          Mapa - Železníc Slovenskej republiky  ŽSR                                    Map - Slovak Railways ŽSR

Adresa/Address:

Univerzitná 8215/1

SK-010 26 Žilina

Slovenská republika - Slovak Republic

   Tel.: +421-(0)41-513-5801, 5800

   Fax: +421-(0)41-513-5510

   E-mail:   kzs@fstav.uniza.sk

   WEB:      http://svf.uniza.sk/kzsth

                    www.uniza.sk

 

           Kontakt                                                                                                                                                 Contact

Textové pole: AKREDITOVANÉ - IKDS
„železničné staviteľstvo“
Textové pole: ACCREDITED - ESTC
„railway engineering“

Department:

FCE-DRETM is located on hill „Veľký Diel“ x, building:

AE, 2nd floor, where the integrated complex of university was  built:

Faculty of

        Civil Engineering

University of Žilina

 

          Google mapa - poloha katedry KŽSTH         GoogleMap           Google Map - Location DRETM

GoogleMap       StreetView

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

               Aktuálny prospekt katedry - Current leaflet of the Department

Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (IKDS)

Engineering structures and transport constructions (ESTC)

Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva

KŽSTH2019.pdf

  KŽSTH2019doc

 

Prezentácia - Presentation (ppt, 11 MB)

prezentácia2019.ppt 

 

AKOstiahnuť/Download.pdf

 

Prihlasovanie/Application form

na inžinierske štúdium 2019/2020

 

2019

     

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

SvF-KŽSTH

 

Budova AE - 2. poschodie

AE203-AE210

 

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita

Department of Railway Engineering

and Track Management

FCE-DRETM 

 

Building  AE - 2nd floor

AE203-AE210

 

Faculty of Civil Engineering University of Žilina