Záverečné práce „Bc.         New final „Bc.“ works

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2017 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 2016 Publisher 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Nové témy   2015/2016    New themes

Textové pole: AKREDITOVANÉ - IKDS
„železničné staviteľstvo“
Textové pole: ACCREDITED-ESTC
„railway engineering“

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

Diplomové práce „Ing.       New final „M.Sc.“ works

Názov diplomovej práce:                            Diplomant:                  Vedúci práce:

2016-2017

Názov záverečnej práce:                            Študent:                        Vedúci práce:

2016-2017

Pokyny prihlasovania záverečných prác

(bakalárske a diplomové)        Works administration

 2016/2017

Témy bakalárskych prác

/ Themes of final Bc. works

 

 2016/2017

Témy diplomových prác

/ Themes of final M.Sc. works

 

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice Luky pod Makytou

Bc. Maroš Kandráč

Hodas Stanislav, doc. Ing. PhD.

Návrh modernizácie železničnej stanice Spišská Nová Ves

Bc. Ján Kulla

Hodas Stanislav, doc. Ing. PhD.

Modernizácia železničnej stanice Kúty na traťovú rýchlosť 120 km/h (140 km/h)

Bc. Juraj Lednický

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

Rekonštrukcia železničného zvršku koľají číslo 3 a 4 v železničnej stanici Dvory nad Žitavou

Bc. Matej Lubelec

Šestáková Janka, Ing. PhD.

Návrh vedenia dvojkoľajnej trate medzi železničnou stanicou Fiľakovo a železničnou stanicou Nové Zámky na rýchlosť do 160 km/h

Bc. František Ľubek

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

Železničná stanica Galanta, modernizácia štúrovského zhlavia na traťovú rýchlosť 140 km/h (160 km/h)

Bc. Július Matisko

Šestáková Janka, Ing. PhD.

Experimentálna analýza vplyvu nedopravného zaťaženia na konštrukčnú hrúbku ochrannej vrstvy pláne

Bc. Juraj Pieš

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

Zastávka Bratislava Vinohrady – modernizácia koľají a nástupíšť

Bc. Jozef Tulinský

Hodas Stanislav, doc. Ing. PhD.

Návrh vedenia regionálnej železničnej trate Žilina – Terchová – Zázrivá s napojením na trať Kraľovany – Trstená

Bc. Martin Vitko

Ižvolt Libor, prof. Ing. PhD.

Návrh technológie modernizácie košického zhlavia v železničnej stanici Vydrník – nepárna skupina

Peter Ďuraš

Dobeš Peter, Ing. PhD.

Návrh technológie modernizácie košického zhlavia v železničnej stanici Markušovce – nepárna skupina

Adela Glittová

Šmalo Michal, Ing.

Komplexná rekonštrukcia priecestia v železničnej stanici Martin v km 305,230

Veronika Hurtošová

Šestáková Janka, Ing. PhD.

Nadmerné opotrebovanie výhybkových súčiastok a koľajníc v železničnej stanici Čierna nad Tisou

Daniel Miženko

Šestáková Janka, Ing. PhD.

Návrh technológie rekonštrukcie koľajiska v železničnej stanici Šurany – alternatíva 1

Martin Puškár

Dobeš Peter, Ing. PhD.

Návrh technológie modernizácie novozámockého zhlavia v železničnej stanici Galanta – nepárna skupina

Martin Roštecký

Dobeš Peter, Ing. PhD.

Použitie pružných materiálov v konštrukcii železničného zvršku železničných a električkových tratí

Tomáš Roth

Šestáková Janka, Ing. PhD.

Návrh technológie modernizácie novozámockého zhlavia v železničnej stanici Galanta – párna skupina

Lukáš Vacula

Dobeš Peter, Ing. PhD.

Návrh komplexnej rekonštrukcie železničného zvršku v železničnej stanici Jablonica

Matej Vojtáš

Hodas Stanislav, doc. Ing. PhD.

 

Študenti sa prihlasujú na záverečné práce

v 1. kole a prípadne v 2. kole

 

Prihlasovanie: elektronicky

 

 

      V Žiline, november 2016                            prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

                                                                                                  vedúci katedry