Nové záverečné práce „Bc        New final „Bc.“ works

Katedra železničného staviteľstva

a traťového hospodárstva

Department

of Railway Engineering

and Track Management

University of Žilina

Faculty of Civil Engineering

© 2011-2019 KŽSTH (S. Hodas)

Optimalizované/Optimized for: Windows 10 64/32, Office 64-bit, Internet Explorer, Mozilla

Nové témy DP a ZP   2017/2018  New themes

Textové pole: AKREDITOVANÉ - IKDS
„železničné staviteľstvo“
Textové pole: ACCREDITED-ESTC
„railway engineering“

Journal

CEE

Univerzitné linky

Links of University

Žilinská univerzita

Stavebná fakulta

GPS:

49° 12´ 15˝  N

18° 45´ 20˝ E

Nové diplomové práce „DP“      New final „M.Sc.“ works

Názov diplomovej práce:                                                                        Vedúci práce:

2017-2018

Pokyny prihlasovania záverečných prác

(diplomové a bakalárske)        Works administration

2017-2018

Názov bakalárskej práce:                                                                        Vedúci práce:

 2017/2018

Vypísané témy bakalárskych prác

/ New themes of final Bc. works

 

 2017/2018

Vypísané témy diplomových prác

/ New themes of final M.Sc. works

 

 

Študenti sa prihlasujú na záverečné práce DP a ZP

v 1. kole a prípadne v 2. kole

 

 

Prihlasovanie: elektronicky

 

Témy záverečných prác DP a ZP

sú publikované centrálne

na Stavebnej fakulte

 

 

      V Žiline, dňa 7.1.2019                            prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

                                                                                                  vedúci katedry

Bezstyková koľaj - monitoring teploty koľajníc

 

 

Geometrické usporiadanie výhybiek v železničnej stanici Štrba

 

 

Korelácia nákladov a výlukových časov v kontexte použitej technológie

 

 

Modernizácia traťového úseku železničná stanica Nové Zámky - železničná stanica Palárikovo

 

 

Modernizácia železničnej stanice Bratislava, hlavná stanica

 

 

Návrh technologického postupu rekonštrukcie železničného zvršku v úseku Stará Paka (mimo) - Železný Brod (mimo)

 

 

Návrh vedenia dvojkoľajnej trate medzi železničnou stanicou Fiľakovo a železničnou stanicou Nové Zámky na rýchlosť do 160 km/h

 

 

Optimalizácia trate širokého rozchodu v úseku Maťovce - Haniská pri Košiciach

 

 

Rekonštrukcia železničnej stanice Zbehy

 

 

Zastávka Bratislava Vinohrady – modernizácia koľají a nástupíšť

 

 

Koľajová spojka z trate Ostrava - Frýdek na trať Frýdek - Místek - Český Těšín

 

 

Koľajové zhlavie železničnej stanice v AutoCAD Civil 3D

 

 

Návrh technológie modernizácie zhlavia v železničnej stanici Spišské Vlachy - párna skupina

 

 

Návrh technológie modernizácie bratislavského zhlavia v železničnej stanici Galanta - nepárna skupina

 

 

Návrh technológie modernizácie koľajiska v železničnej stanici Kúty - nepárna skupina

 

 

Návrh technológie modernizácie koľajiska v železničnej stanici Kúty - párna skupina

 

 

Návrh technológie modernizácie žilinského zhlavia v železničnej stanici Markušovce - nepárna skupina

 

 

Návrh technológie modernizácie žilinského zhlavia v železničnej stanici Trnava - etapa 1 a 2

 

 

Návrh technológie modernizácie žilinského zhlavia v železničnej stanici Trnava - etapa 5

 

 

Použitie pružných materiálov v konštrukcii železničného zvršku železničných a električkových tratí

 

 

Vplyv podvalových podložiek na stabilitu geometrickej polohy koľaje