Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Katedra technológie a manažmentu stavieb

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

tel.: +421 41 5135 851

 
Kontakty

Elektronický kontakt :
  email : ktms@fstav.uniza.sk
 
Tel.: +421 41 5135 851
Fax.: +421 41 5135 510
 

Poštový kontakt :
 
Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Katedra technológie a manažmentu stavieb
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

 

 


Novinky
Konferencia Q-2013
2013-06-26
Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta

Katedra technológie a manažmentu stavieb

VYCEN - SvF výskumné a vzdelávacie
centrum mladých vedeckých pracovníkov

Vás pozývajú na

15. medzinárodnú vedeckú konferenciu

Q-2013

...